Populære dagsturhytter til Rogaland

dagsturhyttene har på få år rukket å bli en kjempesuksess i Vestland fylke. Nå kan dagsturhytten bli realisert i Rogaland også. Stig Roger Eide Alle kommunene i Rogaland inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og hver kommune kan få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Sparebankenstiftelsen SR-Bank og Rogaland fylkeskommmune er godt i gang med å tilrettelegge for etableringen av dagsturhytter i Rogaland. Nå inviteres alle kommunene i Rogaland til å bli med i prosjektet som gjennom et spleiselag kan gi hver kommune sin egen dagsturhytte.

Seks millioner og spillemidler

Seks millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank ligger allerede klart i potten, i tillegg vil det være mulig å søke spillemidler til dagsturhyttene. Rogaland fylkeskommune bidrar med plantegninger og prosjektansvaret. Hver kommune må kalkulere en egenandel på rundt 200 000 kroner inkludert opparbeiding av tomt.Ellen Instefjord i Sparebank SR-Bankstiftelsen sammen med Jon Inge Zazzera i Rogaland fylkeskommune

– Dette er noe vi har lyst til å gjøre i Rogaland fordi vi støtter prosjekter som bidrar til å forbedre oppvekstvilkår for barn og unge. Vi ønsker at flere kommer seg over dørstokken og ut i naturen, noe dagsturhyttene bidrar til. Nå inviterer vi inn kommunene til å være med på å gjennomføre prosjektet, og så vil stiftelsen bidra med midler, forteller Ellen Instefjord som er gave- og kommunikasjonssjef i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Stor suksess i Vestland

Hva kan vi gjøre for å få flest mulig ut i naturen, oftest mulig? Dette er konseptet bak dagsturhyttene som på få år har rukket å bli en kjempesuksess i Vestland fylke. Det startet som et samarbeid mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane i 2016. Atle Skrede i Sogn og Fjordane hadde ideen til dagsturhyttene, og prosjektet har nå vokst videre i Vestland fylkeskommune. På 2,5 år hadde Sogn og Fjordane med sine 110 000 innbyggere hele 350 000 dagsturhyttebesøk.

 – Dagsturhyttene har blitt en sosial møteplass for alle aldre og en suksess med stor S. Det ligger også uante muligheter for hvordan dagsturhyttene kan brukes til formidling av kultur. sier Atle Skrede, som nå er rådgiver i Vestland fylkeskommune.

Gavepakke

Rogaland fylkeskommune har sammen med Sparebankstiftelsen SR-Bank arrangert informasjonsmøter for kommunene, friluftsråd og frivillige organisasjoner. Prosjektet har fått god mottakelse.

– Jeg synes dette er en gavepakke. Prosjektet er utrolig bra, og egenandelen som kommunen må inn med her er overkommelig. Det flommer ikke over av penger i kommunen, men dette her det må vi få til, sier Rune Andersen, kommunalsjef for oppvekst og kultur i Bjerkreim kommune.

Dagsturhyttene har blit en stor suksess i Vestland fylke Stig Roger Eide Kommunene må selv stå for tilsynet, eller inngå avtaler med frivillige organisasjoner i kommunene som kan ta seg av dette arbeidet. Flere friluftsråd og frivillige organisasjoner er positive til å bidra.

Mange vil samarbeide

– Vi som er glade i friluftslivet og faglig opptatt av at friluftsliv er viktig, synes det er kjempebra at det kommer flere friluftstilbud i regionen. Dagsturhytten har blitt en suksess i vestlandsfylkene og dette har vi lyst til å få til også i Rogaland. Nå er det opp til kommunene å avklare økonomi, beliggenhet og praktiske detaljer. Vi i Jæren friluftsråd er positive til å bidra for at dagsturhyttene også skal bli en suksess i Rogaland, sier Øystein Dahle, daglig leder i Jæren Friluftsråd, som i vår ble kåret til årets friluftsråd i Norge. 

Også Stavanger Turistforening applauderer initiativet.Preben Falch fra Stavanger Turistforening og Øystein Dahle fra Jæren Friluftsråd er positive til dagsturhyttene

– Det er viktig å inkludere frivilligheten tidlig i prosessen, også for å sørge for at det ikke blir gapahuker og hytter på hver eneste topp. Hvis vi klarer å samarbeide godt trenger vi ikke alle ha egne anlegg. Jeg synes dette er et kjempetøft prosjekt og samarbeid er nøkkelen for at dette skal bli en suksess, sier Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening. 

Trenger rask avgjørelse

Dagsturhytteprosjektet har en tidsramme på to år, det betyr at kommunene må svare på invitasjonen så snart som mulig.

– Vi har et mål om å ferdigstille hyttene i løpet av to år. Vi håper at kommunene vil støtte opp om dette prosjektet, og at de får en snarlig avklaring. Søknadsfristen for spillemidler er i januar og vi trenger komme i gang med anbudsprosessen, sier Jon Inge Zazzera ved kulturavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

Dersom noen kommuner trenger lengre betenkningstid vil siste frist for å søke spillemidler til dagsturhytteprosjektet være i januar 2022.