Omega 365 Solutions er årets lærebedrift 2023

For å se potensialet i det ferske utdanningsprogrammet, IT-utviklerfaget, har Haugesundsfilialen for IT-konsernet blitt et eksempel til etterfølgelse i Rogaland.

Foto: Omega 365 Solutions - Klikk for stort bildeTone Grindland, regiondirektør i NHO Rogaland deler ut prisen til Roger Torkelsen og Vidar Nordnes i Omega 365 Solutions under utdelingen i Haugesund.

– Jeg er rørt og stolt over at vi mottar denne prisen. Lærlingordningen er en viktig byggestein for vår bedrift, og i samfunnet, sier Sigmund Lunde, styreleder i Omega AS.

Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland deler årlig ut prisene «Årets lærebedrift» og «Årets hederspris» innen fag- og yrkesopplæring.

I år går prisen «Årets lærebedrift» til Omega 365 Solutions sin avdeling i Haugesund, og ble delt ut under den årlige fag-, svenne-, og kompetansebrevutdelingen arrangert av Rogaland fylkeskommune.

Går mot strømmen

Konsernet Omega 365 leverer systemer og personell til prosjektstyring innen olje og gass, helsetjenester, infrastruktur, energi og konstruksjon. I Rogaland har de kontorer i Stavanger, Haugesund og Sauda, med hovedkontor i Ølensvåg.

Foto: Årets lærebedrift - Klikk for stort bildeFra venstre: Læreansvarlig Roger Torkelsen, lærling Dennis Magnussen, avdelingsleder Vidar Nordnes sammen med de andre lærlingene: William Eriksen Ingebrigtsen, Aleksander Vaage, Benjamin Kulshamar Osnes (holder prisen), Tor Inge Mokleiv, Arvid Wedtstein, Tobias Emberland Stokkenes og Øyvind Stensland Haugen gleder seg over prisen.

I tett samarbeid med fylkeskommunens videregående skole, Haugaland, tar bedriften inn mange YFF-elever og lærlinger. Omega 365 Solutions har over halvparten av alle lærlinger med løpende kontrakter i IT-utviklerfaget i Rogaland.

I juryens begrunnelse har Yrkesopplæringsnemda fremhevet at bedriften går mot strømmen ved å rekruttere fagarbeidere i det nye faget.

Får inn ettertraktet kompetanse 

Etterspørselen etter IT-kompetanse øker. Det kommer frem fra kompetansemeldingen som ble vedtatt i fjor. Det utdannes færre IT-utviklere enn hva man forventer at arbeidslivet vil trenge i årene som kommer. 

Foto: Catrine Utne Pettersen - Klikk for stort bildeCatrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef.

IT-utviklerfaget er et helt ferskt utdanningsprogram for elever på videregående skole, og er en fornyelse av det tidligere IKT-servicefaget. Innsatsen for å rekruttere til IT-bransjen gjennom lærlingeordningen og ressursene de har lagt ned for å gjøre faget attraktivt trekkes frem av juryen som prisverdig.

– Å se en slik entusiasme for faget er strålende. Vi vet at dette er kompetanse vi vil trenge i fremtiden, og er et fag som vil bli viktig for bedrifter i hele fylket, sier fagopplæringssjef i fylkeskommunen, Catrine Utne Pettersen.

Ansatte i bedriften har selv engasjert seg for å få etablert prøvenemnd i faget, både ved å påta seg rollen som koordinator og ved å rekruttere egnede medlemmer til prøvenemda. 

– Vi har tatt en aktiv rolle i å utvikle IT-utdanning videre ved å samarbeide tett med både skolene og elevene. Det gagner både faget, og oss som bedrift, sier Vidar Nordnes, avdelingsleder for Omega 365 Solutions kontor i Haugesund og koordinator i prøvenemnda.