Lyser ut første driftskontrakt for Sør-Rogaland

Kontrakten er en milepæl for Rogaland fylkeskommune, fordi dette er den første driftskontrakten langs fylkesveiene i regi av fylkeskommunen.

1. januar overtok fylkeskommunene ansvaret for alle fylkesveiene fra Statens vegvesen. Kontrakten som nå er lyst ut, er første såkalt driftskontrakt. Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk. Drift og vedlikehold av fylkesvegene skjer gjennom driftskontrakter.

Denne kontrakten omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver av elektriske anlegg langs fylkesveiene i 14 kommuner i sørfylket. Eksempler på dette er veilys, trafikklys, elektriske anlegg og lys i tunneler og trafikktellepunkt.

- Vi regner med at interessen for denne kontrakten er stor blant entreprenørene, sier seksjonssjef Eivind Stangeland i Rogaland fylkeskommune.

Kontrakten gjelder fra 1. januar 2021 til 31. desember 2022. Fylkeskommunen har mulighet til to ganger å forlenge kontrakten med tolv måneder.

- Fristen for å levere inn tilbud er 21. september. Vi satser på å skrive kontrakt med entreprenøren i midten av oktober, forteller Eivind Stangeland.