Karmsundgata får sambruksfelt

20. desember får Karmsundgata sambruksfelt i nord- og sørgående retning. 

skilt med en hvit bil med tallet to og et pluss tegn - Klikk for stort bildeDu kan kjøre i sambruksfeltet om du har én eller flere passasjerer med i bilen.

– Sambruksfeltet vil fremme mer miljøvennlig ferdsel, og stimulere til økt bruk av el-bil. I et sambruksfelt er det mange kjøretøy som kan kjøre, buss, el-bil, taxi, motorsykkel, moped, sykkel, utrykningskjøretøy og alle biler med to eller flere ombord, altså minimum sjåfør og én passasjer. Vi tror sambruksfeltet vil gi en fin fordeling av trafikken i de to kjørefeltene i Karmsundgata, og vil fremme samkjøring og bruk av kollektiv, sier leder for plan og utbygging Haugalandet i Rogaland fylkeskommune Rune Stumo.

Sambruksfelt i Karmsundgata ble vedtatt i formannskapet i Haugesund kommune 16. september i år. Da ble det også vedtatt å oppgradere gang- og sykkelveinettet øst og vest for planområdet i tråd med faglige anbefalinger fra saksutredningen.

Kollektivfelt dårlig for bussen

17. juni 2021 i utvalg for plan og miljø i Haugesund kommune, kom det første vedtaket om kollektiv- eller sambruksfelt i Karmsundgata. Rogaland fylkeskommune laget da en trafikkanalyse, hvor det ble sett på hvordan kollektivfelt, sambruksfelt og vanlig kjørefelt ville fungere i Karmsundgata. Ifølge analysen vil et kollektivfelt gi så dårlig trafikkavvikling at heller ikke bussen får gode forhold. Bussene vil stå mer i kø på sideveiene for å komme inn i gata, enn de ville tjene på kollektivfeltet i selve gata. Et sambruksfelt, som slipper flere kjøretøy inn i feltet, gir en bedre trafikkflyt viser analysen. 

Sambruksfelt

Skiltet angir at sambruksfelt begynner, og at trafikkreglenes bestemmelser om sambruksfelt gjelder. Feltet kan brukes av drosje utstyrt med taklykt og buss, samt av motorvogn som transporterer minst det antall personer som er angitt ved tall på skiltet. Buss med inntil 16 passasjerplasser i tillegg til førerplass, og som ikke brukes i løyvepliktig persontransport, omfattes også av skiltets krav om antall personer. Skiltet gjelder fram til skilt 511 «Slutt på sambruksfelt» eller til første vegkryss. Skiltet oppheves også av vegvisningsskilt som angir annen bruk av feltet.

Hentet fra Lovdata: Forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger