Hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag

To elever sitter med datamaskin.  - Klikk for stort bildeDet er hardest konkurranse om plassene på Vg1 musikk, dans og drama og Vg1 idrettsfag ved noen skoler. Det er små endringer i inntakskravet til Vg1 studiespesialisering sammenlignet med fjoråret. Men det er litt vanskeligere å få plass på Vg1 idrettsfag i år. 

Innenfor yrkesfaglige program er det elektrofag og helse- og oppvekstfag som krever høyest poengsum. Vi ser at det nye utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon krever opp mot 40 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak. Det er forventet ut fra de høye søkertallene.

For å komme inn på Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er det høyere poengsum for å komme inn enn i fjor, og det kreves godt over 40 karakterpoeng ved de fleste skolene for å være sikret plass i første inntak. 

Tilbud om skoleplass

18 044 elever har fått tilbud i første fellesinntak til videregående skole for skoleåret 2020/2021. Rundt 1 000 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. Nærmere 22 400 har søkt videregående opplæring, som er identisk med i fjor.

15 097 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer omtrent 84 prosent av søkerne.
1 562 har fått tilbud på ønske nummer to, og 752 på ønske nummer tre. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes at:

  • de har søkt kurs de ikke er kvalifisert for.
  • de har for mange strykkarakterer/ikke vurdering i fag.
  • karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni.
  • de hører hjemme i andre fylker.

Søkertallet inkluderer også 2 265 primærsøkere til læreplass i bedrift, som er rundt 100 færre enn i fjor. De som ikke har fått læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. Tilbudet bygger på  programområdet fra Vg2. Aktuelle kandidater blir kontaktet.

Ventelister

Det er rundt  1 000 elever som står på ventelister etter første  inntak til alle sine ønsker.

Disse fordeler seg slik:

  • 400 søkere til Vg1
  • 380 søkere til Vg2
  • 230 søkere til Vg3

Søkere med opplæringsrett og som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntaket i månedsskiftet juli/august og fram mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget/yrkesfaget de er kvalifisert for, eller om Vg3 fagopplæring i skole.

Programområder med stor søking

Eksempler på programområder med flere søkere enn plasser. Flere av tilbudene har lange ventelister. Eksemplene viser karakterpoeng for den siste som har fått tilbud om plass i første inntak.

Programområder med stor søking - skoleåret 2020/2021
Tilbud Skole Poeng (siste med tilbud)
Vg1 idrettsfag Sandnes 47,8
Vg1 idrettsfag Jåttå 43,3
Vg1 idrettsfag St. Svithun 42,7
Vg1 idrettsfag Bryne 40,7
Vg1 studiespesialisering St. Olav 44,7
Vg1 studiespesialisering St. Svithun 43,6
Vg1 studiespesialisering  Stavanger katedralskole 43
Vg1 studiespesialisering Hetland 42,3
Vg1 studiespesialisering Sandnes 42
Vg1 studiespesialisering Skeisvang 40,7
Vg1 musikk Stavanger katedralskole 50
Vg1 musikk Vågen 46,2
Vg1 musikk Skeisvang 44,7
Vg1 dans Stavanger katedralskole 47,3
Vg1 dans Skeisvang 42,3
Vg1 dans Vågen 42,2
Vg1 drama Stavanger katedralskole 47,5
Vg1 kunst/design/ark. Vågen 40
Vg1 medier/komm. Vågen 42,2
Vg1 medier/komm. Hetland 39,3
Vg1 medier/komm. Bergeland 35,7
Vg1 elektro Gand 39,3
Vg1 elektro Karmsund 39,3
Vg1 elektro Jåttå 38,3
Vg1 teknikk/ind.prod. Stvgr. offshoretekn.skole 40,6
Vg1 helse- og oppvekst Ølen 40,7
Vg1 helse- og oppvekst Jåttå 40,4
Vg1 helse- og oppvekst Gand 37,4
Vg1 helse- og oppvekst Bryne 37,3
Vg1 naturbruk m/dyrekunnskap Øksnevad 38,7
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Haugaland 41,3
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Gand 38,7
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Vågen 38,7
Vg2 realfag St. Svithun 42,5
Vg2 realfag St. Olav 41,3
Vg2 språk, samf. og økonomi Stavanger katedralskole 44
Vg2 flyfag Sola 47,8
Vg2 elenergi Gand 45,6
Vg2 elenergi Jåttå 42,2
Vg2 elenergi Karmsund 42,2
Vg2 automatisering Jåttå 43,3
Vg2 automatisering Åkrehamn 38,8
Vg2 anleggsteknikk Øksnevad 38,9
Vg2 brønnteknikk Stvgr. offshore tekn. skole 40
Vg2 kjemi- og prosessfag Karmsund 37,8
Vg2 ambulansefag Sauda 54,4
Vg2 hudpleie Jåttå 43
Vg2 helsearbeiderfag Jåttå 42,2
Vg2 helsearbeiderfag Gand 38,9
Vg2 barne- og ungd.arb. Jåttå 40
Vg2 IKT Gand 37,8
Vg2 IKT Haugaland 35
Vg2 hest og hovslagerfag Øksnevad 38,9
Vg3 automatisering Gand 47,1
Vg3 automatisering Jåttå 44,3
Vg3 automatisering Godalen 42,9
Vg3 påbygg Jåttå 48,8
Vg3 påbygg Ølen 46,3
Vg3 påbygg Dalane 45
Vg3 påbygg Bryne 42,9
Vg3 påbygg Vardafjell 41,3
Vg3 påbygg Gand 41,1
Vg3 påbygg Kopervik 40
Vg3 påbygg Randaberg 38,8

Husk svarfristen 12. juli!

Søkerne fikk beskjed om at de har fått skoleplass på SMS torsdag 2. juli. De må svare på om de tar imot skoleplassen ved å logge seg på www.vigo.no med MinID.
Svarfristen for inntaket til videregående skole er 12. juli kl. 23.59.

De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om skoleplass. Nei-svar og mangel på svar, frigjør plasser til andre inntak. Dette skjer i månedsskiftet juli/august. Det er først da det skjer endringer på ventelistene.