Hard konkurranse om de mest populære skoleplassene

Elev på videregående ler - Klikk for stort bildeKarakterkravet øker ved de mest populære skolene, og det er hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag. Det viser ferske inntakstall.

18 197 elever har i dag fått tilbud om skoleplass ved de videregående skolene i fylket, i det første inntaket til neste skoleår.

Økte karakterkrav på studiespesialisering

Karakterkravet for de som har søkt studiespesialisering på Vg1 øker sammenlignet med i fjor ved de mest populære skolene. Det kreves nå over 45 karakterpoeng for å få plass i første inntak.

Det er også hard konkurranse om plassene på musikk, dans og drama og idrettsfag på Vg1 ved flere skoler, og muligheten for tilleggspoeng ved disse tilbudene drar snittet opp.

Ambulansefag topper yrkesfag

Innenfor yrkesfaglige program på Vg1, er det mindre endringer i inntakskravene fra i fjor. Elektro og datateknologi, helse- og oppvekstfag samt informasjonsteknologi og medieproduksjon krever opp mot 40 karakterpoeng for å være sikret plass i første inntak.

Enkelte programområder på Vg2 elektro og datateknologi har et inntakskrav på over 47 karakterpoeng. Aller vanskeligst er det nok en gang å komme inn på Vg2 ambulansefag i Sauda med 56,3 karakterpoeng. Her er det bare 15 plasser.

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse ser ut til å kreve enda høyere poengsum enn i fjor, og ved tre skoler må man ha nærmere 49 karakterpoeng for å få plass i første inntak.

Læreplass

I år er det over 2 600 søkere som har læreplass som førstevalg, cirka 350 flere enn i fjor. De som ikke har fått læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon for fag- og yrkesopplæring etter 1. september.

Ikke fått tilbud?

Søkere med opplæringsrett som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntak i månedsskiftet juli/august og fram mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det faget de er kvalifisert for, eller tilbud om Vg3 fagopplæring i skole.

Husk svarfristen!

Mandag 5. juli fikk søkerne varsling på SMS om inntaket. De må svare ved å logge seg på www.vigo.no med MinID. Svarfristen er 11. juli kl. 23.59. De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om skoleplass. Nei-svar og mangel på svar frigjør plasser til andre inntak som er i månedsskiftet juli/august. Det er først da det skjer endringer i ventelistene.

Tilbud om skoleplass:

 • 18 197 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 2021/2022.
 • Rundt 1 200 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling.
 • 23 000 har søkt videregående opplæring, som er 500 flere enn i fjor.
 • 15 307 av søkerne, drøyt 84 prosent, har fått tilbud på sitt første ønske
 • 1518 har fått tilbud på ønske nummer to og 806 på ønske nummer tre.
 • Noen søkere er strøket fra inntak, det kan skyldes at:
  - de har søkt kurs de ikke er kvalifisert for
  - de har for mange strykkarakterer/ikke vurdering i fag
  - karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni
  - de hører hjemme i andre fylker

Ventelister:

949 elever med opplæringsrett står på venteliste til alle sine ønsker etter første inntak.
Disse fordeler seg slik:

 • 374 søkere til Vg1
 • 351 søkere til Vg2
 • 224 søkere til Vg3

Programområder med stor søking

Eksempler på programområder med oversøkning og lange ventelister. Eksemplene viser karakterpoeng for siste inntatte i første inntak.

Inntak Vg1 - progamområder med oversøking og ventelister

Inntak 2021 Vg1 - programområder med oversøkning og ventelister
Tilbud Vg1 Skole Siste inntatte
Vg1 idrettsfag St. Svithun 48,7
Vg1 idrettsfag Sandnes 47,3
Vg1 idrettsfag Jåttå 44,3
Vg1 idrettsfag Bryne 44,0
Vg1 studiespesialisering Skeisvang 46,7
Vg1 studiespesialisering St. Svithun 46,7
Vg1 studiespesialisering  Stavanger katedralskole 46,0
Vg1 studiespesialisering St. Olav 45,6
Vg1 studiespesialisering Hetland 43,0
Vg1 studiespesialisering Sandnes 42,7
Vg1 musikk Skeisvang 45,6
Vg1 musikk Stavanger katedralskole 45,1
Vg1 dans Stavanger katedralskole 46,7
Vg1 dans Vågen 40,7
Vg1 drama Stavanger katedralskole 46,0
Vg1 kunst/design/ark. Vågen 41,0
Vg1 medier/komm. Vågen 41,0
Vg1 bygg- og anleggstekn. Jåttå 36,0
Vg1 elektro og datateknologi Gand 40,0
Vg1 elektro og datateknologi Jåttå 40,0
Vg1 elektro og datateknologi Karmsund 38,3
Vg1 teknologi og industrifag SOTS 38,0
Vg1 helse- og oppvekstfag Jåttå 40,7
Vg1 helse- og oppvekstfag Gand 38,7
Vg1 helse- og oppvekstfag Bryne 37,0
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Gand 39,3
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Vågen 39,0
Vg1 informasjonstekn./med.prod. Haugaland 38,7


Inntak Vg2 - progamområder med oversøking og ventelister

Inntak 2021 Vg2 - programområder med oversøkning og ventelister
Tilbud Vg2 Skole Siste inntatte
Vg2 realfag St. Olav 44,3
Vg2 språk, samf. og økonomi St. Olav 42,9
Vg2 språk, samf. og økonomi Stavanger katedralskole 44,3
Vg2 flyfag Sola 50,0
Vg2 elenergi Gand 48,6
Vg2 elenergi Karmsund 47,1
Vg2 elenergi Åkrehamn  47,1
Vg2 elenergi Jåttå 45,7
Vg2 automatisering Jåttå 45,7
Vg2 automatisering Åkrehamn 42,5
Vg2 anleggsteknikk Øksnevad 40,0
Vg2 tømrer Dalane 38,6
Vg2 brønnteknikk SOTS 40,0
Vg2 kjemiprosess- og lab.fag SOTS 41,3
Vg2 ambulansefag Sauda 56,3
Vg2 hudpleie Jåttå 45,0
Vg2 helsearbeiderfag Ølen 42,5
Vg2 helsearbeiderfag Gand 40,0
Vg2 helsearbeiderfag Strand 40,0
Vg2 informasjonsteknologi Gand 45,0
Vg2 fiske og fangst Strand 40,0


Inntak Vg3 - progamområder med oversøking og ventelister

Inntak 2021 Vg3 - programområder med oversøkning og ventelister
Tilbud Vg3 Skole Siste inntatte
Vg3 anleggsmaskinmek. Øksnevad 47,1
Vg3 automatisering Gand 47,1
Vg3 maritim elektriker Karmsund 50,0
Vg3 påbygg Ølen 48,8
Vg3 påbygg Dalane 48,8
Vg3 påbygg Jåttå 48,8
Vg3 påbygg Haugaland 47,5
Vg3 påbygg Bryne 42,5
Vg3 påbygg Vardafjell 42,5
Vg3 påbygg Gand 41,3
Vg3 påbygg Kopervik 40,0
Vg3 påbygg Randaberg 40,0