Frafjordtunnelen skal gjennom omfattende oppgradering for å bli tryggere

Google maps  

Oppgraderingen av tunnelen mellom Frafjord og Gilja blir lyst ut en av de nærmeste dagene.

Anbudet blir lyst ut med forbehold om politisk godkjenning i fylkestinget.

Den 3812 meter lange tunnelen på fylkesvei 4414 trenger en skikkelig fornying for å oppfylle kravene i tunnelforskriften. I tillegg til oppgradering av selve tunnelen, som ble åpnet i 1999, blir det også bygd ny 50 meter lang tunnelportal på Frafjord-sida.

— Vi regner med at arbeidet er i gang i november/desember. Når oppgraderingen av tunnelen er ferdig høsten 2022 får trafikantene en mye mer trafikksikker tunnel, sier prosjektleder Joar Løland i Rogaland fylkeskommune.

Frafjordtunnelen ligger i Gjesdal kommune, og er eneste vei til Frafjord for fastboende og hytteeiere. I denne delen av kommunen ligger også populære turistattraksjoner og utfartsområder som Månafossen, Mån og Frafjordheiene.

Nytt sikkerhetsutstyr

Jobben i tunnelen innebærer en god del sprengningsarbeid, for den skal bli breiere en del plasser og det blir sprengt plass til fire bergrom med tekniske bygg og havarilommer.

Litt av det som blir oppgradert:

  • Nytt teknisk anlegg i hele tunnelen
  • Kommunikasjon- og nødnett
  • Nye lys
  • Ventilasjon
  • Nødstasjoner
  • Sykkelknapp – syklister trykker på en knapp som signaliserer til andre trafikanter at det er syklister i tunnelen

Kolonnekjøring

Som nevnt er tunnelen eneste vei til Frafjord. Derfor er det nødvendig å holde ett kjørefelt åpent for ledebil. Utgangspunktet er å kjøre ledebil hver halve time i tidsrommet 05.30 til 08.30 og mellom 14.00 og 18.00. Fra 08.30 til 14.00 og 18.00 til 22.00 ledebil hver time. Fra 22.00 til 05.30 er det beredskap, tunnelen skal kunne åpnes på 15 minutter.

— Dette er utgangspunktet, entreprenøren som blir valgt får også et ord med i laget. Vi kommer selvsagt til å informere kommune, lokalbefolkningen og andre om hvordan kolonne-opplegget blir, forklarer Løland.

Alle tunneler over 500 meter på fylkesveier skal gjennom en lignende oppgradering for å oppfylle krav i tunnelforskriften.