Første spadestikk i Bussveien på Gausel

Buss på Gausel - Klikk for stort bildeSnart blir det anleggsarbeid her.Onsdag 26. august markerer Rogaland fylkeskommune og entreprenør Stangeland Maskin byggestart på bussveistrekningen mellom Diagonalen og Gausel stasjon.
 

– Det er godt å komme i gang med bygging av neste etappe i Bussveien. Vi regner med at trafikken i området blir berørt av arbeidet. Samtidig er det klare krav i kontrakten om å ta hensyn til både de som går, sykler og kjører i området. Dette mener vi skal gå bra, sier prosjektleder Pål Thornes i Rogaland fylkeskommune.

Stort prosjekt

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken, der målet er at de som går, sykler og reiser med buss skal komme lettere fram. Prosjektet består av totalt 25 delstrekninger.

Når Bussveien er ferdig, får vi et høyverdig kollektivtilbud der bussen kommer presis og ofte, og gir en behagelig reise.

Strekningen som bygges nå er 1,3 kilometer lang, og går fra rundkjøringen ved Boganesveien like ved Edlandsgården i nord, til rundkjøringen ved Gausel stasjon i sør.

– Vi bygger midtstilt bussfelt, med felt for bil, sykkel og fortau på begge sider av bussfeltet, forteller Thornes.

To moderne busstasjoner, og underganger ved Teglverksbakken og Gauselkneiken er også inkludert i prosjektet.

Strekningen er en del av korridor 1, mellom Stavanger og Sandnes. Strekningen skal stå ferdig 31. mars 2023.

Spadestikk ved stasjonen

Markeringen blir i nærheten av Gauselveien 50, ved innkjørselen til Gausel stasjon (se rød sirkel på bildet under), onsdag 26. august klokka 13:00. Parkering på området til togstasjonen. 

Prosjektledelsen for Bussveien i Rogaland fylkeskommune informerer kort om prosjektet, før fylkesordfører Marianne Chesak sier noen ord, og tar det første spadestikket.

Se rød ring for markeringen. Parkering ved Gausel stasjon.  

Påmelding

På grunn av smittesituasjonen med Covid 19 trenger vi å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Oversikten med kontaktopplysninger blir slettet etter ti dager.

For påmelding og informasjon om prosjektet, kontakt prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, Pål Thornes. Se kontaktinformasjon i blått nedenfor.