Endrer fartsgrensen i Øygardsveien

Her blir det fartsgrense 40 til høsten.I samarbeid med Sandnes kommune, politiet og Statens vegvesen hever Rogaland fylkeskommune fartsgrensen i Øygardsveien fra 30 til 40 kilometer i timen.

– Jeg forstår godt at det kan virke rart at vi som jobber med trafikksikkerhet setter opp fartsgrensen. Ved å sette opp hastigheten i Øygardsveien bidrar vi til at forståelsen for fartsgrensen øker.

Bare veiledning

– Folk må likevel huske at fartsgrensen bare er en veiledning. Når forholdene er bra og trafikkreglene i vegtrafikkloven blir fulgt kan en kjøre i 40, men en må uansett alltid kjøre etter forholdene. Også ved fartsgrense 30 er det perioder en må kjøre saktere, sier rådgiver i Rogaland fylkeskommune, Tarjei Åros Stinessen.

Stinessen forklarer at fartsgrense 30 kilometer i timen i hovedsak blir brukt i områder der det ikke er tilrettelagt for de som går og sykler. På fylkesveier med gang- og sykkelvei bør fartsgrensen være 40 kilometer i timen. Han forklarer også at alle andre fylkesveier i området har fartsgrense 40 kilometer i timen, og at det derfor kan være vanskelig for trafikantene å forholde seg til 30 i Øygardsveien.

Nye fartshumper

Fylkeskommunen lager også nye fartshumper, og etablerer en ekstra fartshump, slik at det totalt blir tre på strekningen. I tillegg er gangfeltet ved Iglemyr skole allerede opphøyd. Dette blir også lagt på ny, slik at det i større grad vil dempe hastigheten.

– Vi håper at med disse grepene vil Øygardsveien få lavere hastighet ved gangfeltene og kryssene. Dette vil igjen føre til en tryggere vei, forklarer Stinessen.

De nye skiltene kommer trolig på plass i høst.

Som bildet viser pågår for tiden vedlikeholdsarbeid på strekningen. Det har ingenting med endringen av fartsgrensen å gjøre. Kantstein og fortau skal oppgraderes, og arbeidet skal være ferdig før utgangen av mai.