Bygger ny gang- og sykkelveg på Frakkagjerd

Rogaland fylkeskommune lyser ut jobben med å bygge gang- og sykkelveg på Frakkagjerd i Tysvær kommune. Sjølve vegen blir også utbetra og fornya. 

kartutsnitt som viser hvor det skal bygges ny gang- og sykkelvei - Klikk for stort bilde

Byggeprosjektet strekker seg over 1,1 kilometer frå avkøyringa til Dragavika og fram til krysset Frakkagjerdvegen/Høievegen. Det vil gi tryggare veg for gåande og syklande, og betre veg for bilistane. 

Fristen for å levere inn tilbod er 18. desember 2023. Etter at kontrakten er tildelt skal entreprenøren bygge ferdig innan utgangen av februar i 2025. Byggestart er tidleg vår 2024. 

Kommunen og utviklingsselskap betalar 

Prosjektet er eit samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, Tysvær kommune og Skeiseid utviklingsselskap. Kommunen skal fornye sitt vatn- og avløpsanlegg i omtrent 1500 meter, på same strekning. Gang- og sykkelvegen er finansiert av Tysvær kommune og Skeiseid utviklingsselskap. Rogaland fylkeskommune utvidar og utbetrar bilvegen, og leiar samarbeidsprosjektet.

Dette blir bygt

  • 1,1 kilometer ny gang- og sykkelveg med rabatt.
  • dagens veg blir utvida
  • nytt lysanlegg
  • skilt og oppmerking
  • nytt vatn og avløp