Bussveien i Strandgata klar for bygging

Entreprenør Nordbø Maskin AS vant konkurransen om å bygge Bussvei-strekningen i Strandgata i Sandnes.

Illustrasjon av Bussveien i Strandgata. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

– Vi ser for oss oppstart nå til sommeren. Då går vi i gang med å bygge rundt 1 500 meter bussvei i Strandgata. Det blir sykkelfelt på deler av strekningen og fortau på begge sider, seier prosjektleder Åsne Nord-Varhaug i Rogaland fylkeskommune. Prosjektet skal stå ferdig ved årsskiftet 2025/2026.

Rogaland fylkeskommune har ansvar for å bygge Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. 

Strandgata er et av fire delprosjekt i reguleringsplanen for Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes. Strekningen går fra broa over jernbanen i Luravika, langs Strandgata og avsluttes omtrent der Langgata starter under jernbanen.

Delprosjektet er en del av korridor 1 i Bussveien, som blir åpnet sommeren 2026.

Klagefrist

Konkurransen ble lyst ut i desember 2023, med frist for å levere tilbud den 4. mars 2024. Fire andre tilbydere, Stangeland Maskin AS, Grunn-service AS, Risa AS og Bjelland AS var også med i konkurransen. De har ti dagers klagefrist (karensperiode) fra 18. mars. Fylkeskommunen skriver ikke kontrakt før denne perioden er over, etter påske en gang.

Konkurransen ble evaluert ut ifra vekting av tildelingskriterier, der pris alene ikke var avgjørende.

– Vi har blant annet sett på hvordan entreprenøren vil ivareta myke trafikanter. Strandgata er hovedsykkelrute mellom Sandnes og Stavanger, det er derfor svært viktig for oss at entreprenøren kommer til å ivareta de vi berører på en god måte, sier Nord-Varhaug.

Nordbø Maskin AS hadde i tillegg den laveste tilbudssummen, på rundt 143 millioner kroner.