Bedre sikt og eget felt ved avkjøringen til Høle

Eget venstresvingefelt i krysset mellom Lauvvikveien og riksveg 13 mot Høle.Nå er det tryggere for bilister på Lauvvikveien i Sandnes.

Rogaland fylkeskommune har bedret sikten og laget venstresvingefelt for dem som skal mot Høle fra Lauvvikveien.

– Vi ønsker å unngå trafikkfarlige situasjoner. Med løsningen vi nå har bygget, får biler som kommer i retning mot Lauvvik et eget felt de kan vente i før de svinger av veien mot Høle, sier byggeleder Håvard Nordmark i fylkeskommunen.

Flere ferdige Bymiljøpakkeprosjekt

Nordmark forklarer at det til nå har oppstått farlige situasjoner når én bil har stoppet for å svinge inn på riksvei 13 mot Høle:

– Da har biler uforberedt, og ofte i stor fart, møtt kø når de kommer rundt svingen.

Fylkesordfører Marianne Chesak er glad for utvidelsen på Lauvvikveien.

– Det er flott å se at investeringene i Bymiljøpakken nå begynner å bære frukter. Venstresvingefeltet på fylkesvei 508 er det tredje Bymiljøpakkeprosjektet som er ferdig denne våren. Dette er et viktig trafikksikkerhetstiltak, sier hun.

Også ordfører i Sandnes, Stanley Wirak er enig i det.

– Dette er et godt trafikksikkerhetsprosjekt både for bilistene som skal ta ferjen, men også for innbyggerne som bor i området, sier ordføreren.

Grønt i sommer

Arbeidet med å utbedre veien startet i oktober 2020, og skulle opprinnelig vært ferdig i slutten av februar. Tele i bakken i vinter, i tillegg til arbeidet med å håndtere overvann i prosjektet på en god måte, tok lenger tid enn forventet, forklarer byggeleder Håvard Nordmark.

Fremdeles gjenstår å så gress i skråningen i svingen, men byggelederen lover at det i løpet av sommeren blir grønt og fint.

Det er Grunn-Service AS som har hatt jobben med å bygge det nye feltet.

Kostnad for prosjektet er 7,1 millioner kroner og blir finansiert gjennom Bymiljøpakken.

 Nå er det bedre sikt og tryggere for trafikanter som skal mot Høle i Sandnes,