Åpner Skudenes-Kyrkjeleite flere måneder før planlagt

Den 2,6 kilometer lange gang- og sykkelveien langs fylkesvei 547 åpner offisielt fredag 3. september.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg klipper snora fredag klokka 11.15, men programmet starter klokka 11, med taler av blant andre Karmøy-ordfører Jarle Nilsen.

— Fylkeskommune har et sterkt søkelys på trafikksikkerhet. Det er derfor gledelig at vi nå har sammenhengende sykkel- og gangvei over hele Karmøy, og at vi ser resultater av Haugalandspakken, poengterer Bergsvåg.

Den nye gang- og sykkelveien fra Skudenes til Kyrkjeleite er allerede i bruk.

– Arbeidet ble ferdig fem måneder før planlagt. Det skyldes dyktige fagfolk og velvilje blant grunneierne, forklarer prosjektleder Cato Severinsen i Rogaland fylkeskommune.

Arbeidet startet i april 2020. Målet med prosjektet er å gi et trafikksikkert tilbud for skoleelever og andre myke trafikanter. Dette er siste bit i utbyggingen av et sammenhengende gang- og sykkelveinett over Karmøy.

– Strekningen har vært etterspurt, og vi er fornøyde med at skoleunger og myke trafikanter nå kan bevege seg trygt langs fylkesveien, smiler Severinsen.

Litt fakta om prosjektet

  • Bygd 2,650 kilometer gang- og sykkelvei, som er koblet sammen med gang og sykkelveien ved Kyrkjeleite i nord og ved Skudenes ungdomsskole i sør
  • Arbeidet har kostet 62 millioner kroner, som er betalt av Haugalandspakken
  • Dårlig fjell og stort behov for å bytte ut dårlig masse, derfor er det tilkjørt store mengder stein
  • Entreprenør Vassbakk & Stol har hatt ti lærlinger
  • Ingen ulykker eller skader i byggeperioden

Etter åpningen er det mat for inviterte gjester på Skudenes gamle verksted.