Åpner Karmsundgata i Haugesund 20. desember

Onsdag 20. desember klokka 14.00 til 15.30 er det offisiell åpning av Karmsundgata.

dronefoto av Karmsundgata - Klikk for stort bildeKarmsundgata med Storasund bru i bakgrunnen

Med på markeringa er fylkesordfører Ole Ueland, ordføreren i Haugesund Nils Konrad Bua og leder for vei og forvaltning i Rogaland fylkeskommune Astrid Eide og entreprenør Risa AS.

Program

  • oppmøte klokka 13.50 ved Meieriet Karmsundgata 51
  • taler
  • fylkesordfører Ole Ueland klipper snoren og åpner veien offisielt

 

Bedre for gående, syklende og bilister i Karmsundgata

Karmsundgata er utvidet fra to til fire felt, fra Opelkrysset og snaut 1100 meter mot sentrum. På strekningen er det bygd sykkel- og gangvei og to nye gangbruer over fylkesveien.

Etter to år med bygging kan alle trafikanter komme lettere og tryggere fram i Karmsundgata. Bedre forhold for gående og syklende, legger til rette for at flere vil sykle og gå. Alt som er bygget tilfredsstiller kravene til universell utforming. Første spadestikk ble satt 10. desember 2021 og arbeidet begynte for fullt 3. januar 2022.

Litt av det som er bygget

  • rundt 1080 meter ny firefelts fylkesvei
  • omtrent 1300 meter kommunale og private veier og atkomster
  • 1600 meter sykkelvei med fortau
  • 800 meter gang- og sykkelvei/fortau
  • to stålbruer for gående og syklende, Håvåsen bru og Storasund bru
  • rundt 150 nye veilys
  • 2200 kvadratmeter støyskjerming

 

Utbyggingen av Karmsundgata er finansiert av Haugalandspakken.