16,3 millioner til bredbåndsstøtte

 

12 områder i Rogaland får totalt 16,3 millioner kroner til bredbåndsutbygging. 

Regjeringen har som mål å sikre «Et likeverdig tilbud av sikre elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet».

Tilskuddsordningen til bredbåndsutbygging skal bidra til utbygging av bredbånd i geografiske områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer.

– Vi er glade for å kunne tildele nye midler til bredbåndsutbygging i 2021. I lys av koronapandemien har vi sett at det er blitt enda viktigere å ha fokus på samfunnsutvikling og digitalisering i videreutvikling av samfunnet. Derfor er vi fornøyde med å kunne tildele midler til hele 12 områder i syv ulike kommuner, sier Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Slik er bredbåndsstøtten fordelt:

Bredbåndsstøtte 2021
Kommune Prosjekt/område Tilskudd
Sauda Molla Maldal 1 600 000
Sauda Grønsdal 1 386 000
Hjelmeland Vormedalen 1 843 750
Hjelmeland Hetlandsbygda Riskedal/Åsen og Gjessfjell 806 250
Hjelmeland Kvame Fjedlet Hagalid 3 050 000
Lund Eide 1 125 000
Lund Skåland 675 000
Eigersund Skailand 1 184 000
Sokndal Løtoft, Omdal, Myssa og Mydland 1 750 000
Stavanger Hellesøy 1 188 500
Stavanger Ombo 1 200 000
Bjerkreim Søyland-Nedrebø 500 000
16 308 500

Åtte kommuner søkte støtte

Søknadsfristen for å søke midler til bredbåndsutbygging for kommuner i Rogaland var 25. mai 2021 og det kom søknader fra åtte kommuner og 23 områder. Støtteordningen for bredbånd krever at utbyggingsprosjektene samlet på fylkeskommunalt nivå skal ha en lokal medfinansiering på minimum 25 prosent.

Formålet med ordningen er å øke dekningen av høyhastighets bredbånd (i ordningen definert som bredbånd med minimum 30 Mbit/s) for husstander og private og offentlige virksomheter i Norge. Hovedkriteriet for måloppnåelsen er antall husstander og virksomheter som får tilbud om høyhastighets bredbånd som følge av ordningen.

Ny portal er lansert

Tilskuddsordningen til bredbåndsutbygging har vært forvaltet av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Som en del av regionreformen overtok fylkeskommunene forvaltingen av ordningen fra 2020. Nkom har en faglig veiledningsrolle for fylkeskommunen, blant annet rundt kriterier og vilkår tilknyttet til ordningen. Tildelingene gjøres i henhold til objektive kriterier for tildeling av støtte.

1. mars i år lanserte Nkom «Ekomportalen» som skal bidra til en bærekraftig, mer effektiv og rimeligere bredbåndsutbygging i Norge. De tekniske løsningene er på plass, og det er opp til aktørene å fylle portalen med de opplysningene som loven pålegger.

Les mer om Ekomportalen