Kontaktinformasjon

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Telefon: 51 51 66 00
Åpningstid: kl. 07.45 - kl.15.30

E-post

E-post: firmapost@rogfk.no
Brukes ved enkle henvendelser, spørsmål eller sending av offentlig dokumentasjon for saksbehandling.

eDialog

eDialog: For sikker og kryptert sending av innhold unntatt offentlighet
Brukes for å sende innhold sikkert og kryptert. Skriv inn hvem som skal ha innholdet (for eksempel saksbehandler, avdeling, skole, avdeling hos tannhelse eller lignende) og hva saken gjelder i kommentarfeltet. Kun én forsendelse eller henvendelse per person (elev, lærling og lignende). 
Laster du opp vedlegg, blir disse koblet direkte til sendingen din i saks- og arkivsystemet vårt. Oppgi saksnummeret ditt i tittelfeltet om du sender oss noe til en sak som pågår eller som er under behandling, for eksempel "18/1310 – navnet på saken ...".

Les mer om hvordan du bruker eDialog.

Postadresse

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

Besøksadresser

Fylkeshuset
Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 Stavanger

Telefon: 51 51 66 00
Faks: 51 51 66 20

Åpningstid: kl. 07.45 - kl.15.30

Andre besøksadresser

Organisasjonsnummer

Org.nr.: 971 045 698

Til toppen