Kontaktinformasjon

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130 sentrum
4001 Stavanger

Telefon: 51 51 66 00
Opningstid: kl. 08.00 – kl. 15.00

E-post

E-post: firmapost@rogfk.no

Bruk ved enkle førespurnader, spørsmål eller sending av offentleg dokumentasjon for saksbehandling.

eDialog

eDialog: For sikker og kryptert sending av innhald unntatt offentlegheit

Bruk for å sende innhald sikkert og kryptert. Skriv inn kven som skal ha innhaldet (for eksempel saksbehandlar, avdeling, skole, avdeling hos tannhelse eller liknande) og kva saka gjeld i kommentarfeltet. Berre ei sending eller førespurnad per person (elev, lærling og liknande). 
Lastar du opp vedlegg, blir desse kopla direkte til sendinga di i saks- og arkivsystemet vårt. Oppgi saksnummeret ditt i tittelfeltet om du sender oss noko til ei sak som går føre seg eller som er under behandling, for eksempel "18/1310 – namnet på saka …".

Les meir om korleis du bruker eDialog.

Postadresse

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

Besøksadresser

Fylkeshuset
Arkitekt Eckhoffs gate 1
4010 Stavanger

Telefon: 51 51 66 00
Faks: 51 51 66 20

Opningstid: kl. 08.00 – kl. 15.30

Andre besøksadressar

Organisasjonsnummer

Org.nr.: 971 045 698