Faktura fra Rogaland fylkeskommune

Alle fakturaer fra Rogaland fylkeskommune blir forsøkt sendt digitalt via EHF, Vipps, Digipost eller e-post. Hvis dette ikke er mulig, sendes fakturaen i papirform i postkassen.

For mer informasjon om de ulike digitale kanalene:

EHF-faktura

Bedrifter/organisasjoner som er registrert som EHF-mottaker i ELMA-registeret vil motta fakturaen som EHF.

Faktura via Vipps

For å få fakturaen i Vipps, må denne tjenesten være aktivert. Dersom du har oppdatert Vipps-appen nylig, så ligger denne tjenesten automatisk inne. Hvis du ikke ønsker å få fakturaer i Vipps må du gå inn og deaktivere dette.

Faktura i Digipost

Forutsetningen for å få fakturaen i Digipost er at du allerede har en digital postkasse og at du ikke har reservert deg mot digital post fra det offentlige.

Faktura som vedlegg i e-post

Ønsker du å motta faktura som vedlegg i e-post forutsetter det at du har gitt oss tilbakemelding om det, og er registrert med en gyldig e-postadresse i Rogaland fylkeskommune sitt kunderegister. Det er viktig at du sjekker spamfilter og søppelpost da fakturaen kan havne der.

Får du ny e-postadresse, vennligst send melding til innfordring@rogfk.no slik at vi får oppdatert denne. Dersom det ikke gis skriftlig melding om dette og faktura går til ugyldig e-postadresse, så står kunden selv ansvarlig for påløpte renter/gebyrer.

Til toppen