Unge kokker får støtte fra næringsfond

Sokndal kommune Kokkekunst for ungdomsskole-elever, digital kunnskapsbank for næringsutvikling og oppfølging til kvinnelige gründere er tre prosjekter som hver får 250 000 kroner i støtte fra Regionalt næringsfond.

Regionalt næringsfond skal stimulere til næringssatsing i områder som har utfordringer med næringsutvikling. Næringsfondet ble etablert i 2020 og har kommuner, interkommunale selskap, kommunale utviklingsselskap, regionråd og andre virksomheter med kommunalt eierskap som målgruppe. 

Regional-, kultur- og næringsutvalget fordelte 18. november 250 000 kroner til hver av disse tre søknadene:  

  • Sokndal kommune har etablert et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolen og Sogndalstrand Kulturhotell som er et pilotprosjekt med mål om å rekruttere flere ungdommer til kokkeyrket. Elever i ungdomsskolen får tilbud om kokkefaglig undervisning ved kulturhotellet og prosjektet er et supplement til kulturskolens portefølje i et ønske om å gi et så bredt tilbud som mulig. Prosjektet er ment å være et springbrett til matfag på videregående skole og dermed være en aktiv rekruttering inn til hotell- og restaurantbransjen. Det griper samtidig direkte inn i kulturskolens femårige handlingsplan, der samarbeid med det lokale næringsliv står sentralt.
     
  • Frøya Ventures AS ønsker å realisere vekstpotensialet som ligger i uutnyttede menneskelige ressurser ved blant annet å senke terskelen for kvinner i å ta sentrale posisjoner i næringslivet – som ledere, investorer og entreprenører. Næringsfondets støtte skal bidra til å bygge fundamentet i Frøya Ventures AS som er et investerings-selskap med hovedformål å fremme sosial endring i form av økt mangfold og likestilling i samfunnet.
     
  • Haugaland Vekst får tilskudd til å opprette en nettbasert kunnskapsbank som skal formidle informasjon relevant for regionens nye Veikart for næringsutvikling på Haugalandet 2021-2025. Haugaland Vekst har ansvar for koordinering og oppfølging av veikartet som er en strategi for næringsutvikling. Støtten fra næringsfondet skal bidra til digital kunnskapsdeling tilknyttet veikartets to mulighetsområder grønn energi og industri og havnæringene. Målet er at dette skal bidra til å øke kunnskap om temaer som er viktig for næringsutviklingen i regionen og at det bidrar til at mål i veikartet oppnås.

Næringsfondet har i 2021 tilgjengelig totalt 4,750 millioner kroner, etter at 1,750 millioner kroner i ubenyttede midler fra 2020 ble omdisponert til 2021.

Støtteordningen har løpende søknadsfrist.

Informasjon om Regionalt næringsfond

Tildelte midler fra Regionalt næringsfond 2021, pr 18. november 2021:

Regionalt næringsfond 2021 - nov
Søker Innhold Tildelt beløp
Ryfylke IKS- Ryfylkealliansen Systematisk synliggjøring av næringsliv og muligheter i Ryfylke 250 000
Stavanger kommune Prosjekt Energihovedstaden 250 000
Hå kommune Læringsfabrikken Hubben 250 000
Region Stavanger Turismeproduktutvikling 100 000
Nlue Planet/Stiim Aqua Verdiskapingsanalyse 50 000
DIH Oceanpolis AS Digital Innovation Hub 250 000
Ungt Entreprenørskap Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter 50 000
Eigersund Næring og Havn KF Tilrettelegging for mastergrad i prosjektledelse - Dalanemodellen 100 000
Stiftelsen Grønn by Kartlegging av næringsliv i Hillevåg bydel, Stavanger 250 000
Haugesund kommune Kompetansestrategi for Haugalandet 250 000
Ryfylke IKS Kompetanse Ryfylke 250 000
Stiftelsen Grønn by Seminar om bærekraftig matturisme 65 000
Sokndal kommune Reiselivsprosjekt i Sokndal 100 000
Kvitsøy kommune Fiskeri på Kvitsøy - kompetanseløft 65 500
Rogaland urban To formidlingswebinarer om smart utvikling og innovasjon 30 000
Strand videregående skole Akvaro 2022 - Rogalandskonferansen om havbruk og miljøteknologi 100 000
Utsira kommune Mulighetsstudie for Utsira kommune som knutepunkt for Utsira Nord - del 2 250 000
Sandnes kommune Regionalt prosjekt næringsutvikling reiseliv, helårsturisme 100 000
Haugaland Vekst Etablering av nettbaserte kunnskapsbank til Veikart for næringsutvikling på Haugalandet 250 000
Sokndal kommune Kokkekunst, samarbeid mellom kulturskolen og Sogndalstrand Kulturhotell 250 000
Frøya Ventures AS Aktiviteter med formål om å fremme sosial endring i form av økt mangfold og likestilling 250 000
Til toppen