Uansvarlige kutt i kraftinntekter

– Dette er utenfor alle rimelighetens grenser. Det sier fylkesordfører Marianne Chesak om at Rogaland fylkeskommune skal trekkes drøyt 288 millioner fra 2023-budsjettet for sine inntekter fra kraftproduksjon.

Høyspentledninger i landskap, med vindmøller i bakgrunnen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Kraftledninger og vindmøller sett fra Brusaknuten mellom Hå og Bjerkreim kommune. Øyvind Nesvåg Fylkesordfører og fylkesvaraordfører i Rogaland. Foto - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak og fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg

Hun sendte i dag et brev til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) i saken.

– Vi har forståelse for at godene skal fordeles på hele landet. Og vi var klare til å bidra. For 2023 la vi inn et trekk i budsjettet vårt på 100 millioner kroner. Men så kommer dette. Det er uansvarlig og ikke i tråd med forutsetningene, sier fylkesordføreren.

Se brevet fra fylkesordfører Marianne Chesak til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)

Risikerer å tape på å ha kraftinntekter

Forutsetningene hun sikter til var føringene fra departementet som kom i oktober 2022. Da varslet departementet at kommuner og fylkeskommuner som fikk ekstraordinært høye inntekter på grunn av de høye strømprisene, såkalt konsesjonskraft, skulle trekkes for inntil en tredjedel av de ekstraordinære inntektene.

– Nå står vi i den situasjonen at vi risikerer å tape på at vi i det hele tatt har inntekter fra kraftproduksjon, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Forutsetningene endret

Departementet varslet da at de ville trekke landets fylkeskommuner for totalt 800 millioner kroner i kraftinntekter. Dette var på et tidspunkt da den forventede strømprisen for 2023 akkurat hadde vært på sitt høyeste.

– Det er uheldig at de står fast på dette totalbeløpet når forutsetningene endres, sier fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg.

Forventer ny fordeling

Han sikter til at den forventede strømprisen for 2023 – og dermed de forventede inntektene til kraftkommuner og -fylkeskommuner - i etterkant har blitt lavere. I tillegg har fylkene de 800 millionene skulle fordeles på, blitt færre.

Blant annet slipper Vestfold og Telemark trekk. Vestland fylke får 100 millioner kroner mindre i trekk enn Rogaland. Dette til tross for at de har mer enn dobbelt så mye konsesjonskraft, og står for 43 prosent av konsesjonskraften blant landets fylker.

– Dette får så store konsekvenser for oss at vi forventer at regjeringen kommer tilbake med et nytt forslag til fordeling før revidert nasjonalbudsjett, sier Arne Bergsvåg.

Kontaktpersoner

Fylkesordfører Marianne Chesak

E-post: marianne.chesak@rogfk.no
Mobil: 90 56 90 01

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg

E-post: arne.bergsvag@rogfk.no
Mobil: 91 18 10 96

Til toppen