Stena Recycling er årets lærebedrift 2021

En foregangsbedrift som var tidlig ute med å rekruttere lærlinger til gjenvinningsfaget. Det er en av begrunnelsene for at konsernet er kåret til årets lærebedrift 2021 i Rogaland.

Prisutdeling på scene. - Klikk for stort bildeTone Anne Alvestad og Arne Stokknes tok i mot prisen for Årets lærebedrift 2021. Maren Ege Tjoflåt

– Jeg er stolt av at vi ble kåret til årets lærebedrift 2021, Det betyr masse for oss å få denne anerkjennelsen, sier Arne Stokknes, filialleder hos Stena Recycling, Haugesund.

Stena Recycling var tidlig ute med å ta inn lærlinger i gjenvinningsfaget. Til tross for at de er en liten bedrift med 20 ansatte har de flere lærlinger og en lærekandidat som er fordelt på flere fag. De sier sjelden nei til å ta imot elever i Yrkesfaglig fordyping (YFF), og stiller lærlinger til rådighet for å delta på rekrutteringsaktiviteter. Samtidig jobbes det systematisk med opplæring og læreplaner for å sikre god kvalitet på det som gjøres.

Menn på byggeplass. - Klikk for stort bildeKristian Bratsberg og Kenneth Helgestad hos Stena Recycling viser stolt frem anlegget til programleder for Norge Rundt, Per Vidar Raunholm. Fredrik Eide Aass, Stena Recycling

– Vi jobber i en bransje som krever mye kompetanse og erfaring som man i hovedsak tilegner seg ved praktisk jobb. Derfor er lærlingene og alle ansatte vår viktigste ressurs. Kompetansen overføres, deles og vi lærer av hverandre, forteller Stokknes.

Viktig samfunnsansvar

Årets lærebedrift kjennetegnes blant annet av å ha et godt system for opplæring av lærlinger og lærekandidater, samarbeid med skoler og jobber aktivt med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer utvikling og læring, både som fagarbeidere og menneske.

– Vi er en kjempefin gjeng som er flinke til å ta vare på hverandre. Alt vi gjør har stor betydning for samfunnet vi lever i. Det vet vi, det gjør oss stolte og det snakker vi mye og gjerne om, sier Stokknes.

Deler ut pris hvert år

Hvert år deler Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland ut prisene «Årets lærebedrift» og «Årets hederspris» innen fag- og yrkesopplæring. Vinnerne kåres av Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland. På grunn av koronapandemien har selve utdelingen og konferansen blitt utsatt flere ganger.

– Det er ekstra stas og samles igjen. Denne konferansen har en lang tradisjon og er et viktig samlingspunkt for fylkeskommunen, kommuner og opplæringskontor, både for faglig påfyll, inspirasjon og det sosiale, sier seksjonssjef for fag- og yrkesopplæring, Catrine Utne Pettersen.

Årets hederspris 2021

«Årets Hederspris 2021» gikk til leder for Opplæringskontoret for restaurant- og matfag, Anita Løyning. Hun har i mange år vist et brennende engasjement både lokalt og nasjonalt for matfaget.

– Som leder av opplæringskontoret for restaurant- og matfagene har hun vært omsorgsfull, tydelig, streng og rettferdig. Under koronapandemien jobbet hun målrettet for at lærlingene i en hardt rammet bransje fikk fullføre læretiden sin, sa Eirin Kristin Sund fra Yrkesopplæringsnemnda i Rogaland under premieutdelingen.

Prisene for 2020

Prisene for 2020 ble også delt ut i år. Janne Johnsen fikk «Hederspris» for hennes genuine engasjement og politiske arbeid, og TINE Meierier SA, Jæren fikk prisen for «Årets lærebedrift».

Prisutdeling på scene. - Klikk for stort bildeTINE Meierier SA, Jæren fikk prisen for Årets lærebedrift 2020. Petter Sirevåg tok i mot prisen. Maren Ege Tjoflåt

«Tine Meierier SA, Jæren har et sterkt læringsmiljø som både lærlinger, andre ansatte og bransjen nyter godt av. Det er en solid lærebedrift med et stort hjerte. De tar et aktivt samfunnsansvar ved å jobbe systematisk med opplæring i mange fag og kompetanseheving på alle nivå», var noen av begrunnelsene for «Årets lærebedrift 2020».

Godt samarbeid

– Vi er et fylke som i alle år har satset på lærlinger. Daglig gjør tusener av faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer en viktig innsats for å utdanne fagarbeidere til privat og offentlig sektor. Det gode samarbeidet mellom partene i arbeidslivet bærer frukter. Det er viktig at vi sammen tar vår del av samfunnsansvar og sikrer at vår fagopplæring er blant landets beste slik at arbeids- og næringslivet i vår region får den kompetansen de har behov for, sier Utne Pettersen.

Damer med diplom og blomster. - Klikk for stort bildeLeder for Opplæringskontoret for restaurant- og matfag, Antita Løyning, fikk Årets hederspris 2021 og Janne Johnsen fikk prisen for 2020. Maren Ege Tjoflåt
Til toppen