Sårbare lærlinger: Slik skal flere få fagbrev

29 prosent av elever på videregående skole sliter med psykisk helseplager ifølge Folkehelseinstituttet. Nå får lærebedrifter og instruktører økt kunnskap om hvordan de kan hjelpe sårbare lærlinger, som står i fare for å ikke fullføre fagbrevet.

Dame på scene under en konferanse. - Klikk for stort bildeForedragsholderne fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby og Pål Roland, underviste de lærebedriftene i hvordan de skal gjøre lærlingene tryggere, samt få mer kunnskap om hva som fremmer god læring. Maren Ege Tjoflåt

– Vi synes sårbare lærlinger er et viktig tema. Det har vi gjort oss flere erfaringer med. Mye handler om hvordan de blir tatt i mot og hvordan de får trygghet i det de skal gjøre, sier fagansvarlig i Klepp kommune, Jette Østrått.

To damer sitter ved et bord. - Klikk for stort bildeFagansvarlig i Klepp kommune, Jette Østrått, og lærlingskoordinator, Eli Hodne, deltok på kurset i veiledning av sårbare lærlinger. Maren Ege Tjoflåt

Flere bedrifter ønsker råd

Hun er på kurs for å lære mer om sårbare lærlinger. Kurset blir arrangert i både Stavanger og Haugesund av opplæringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune.

– Vi har vært i kontakt med flere lærlinger, instruktører, veiledere og bedrifter som ønsker råd om sårbare lærlinger. En av åtte som begynner i lære, avslutter uten å bestå fagprøven. Kurset er et tiltak for å øke gjennomføringen, sier spesialrådgiver i  Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Odd Tore Gudmestad og fortsetter:

– Norge trenger alle hender i arbeid. Utdanning og jobb er en av de viktigste faktorene til inkludering.

Positiv effekt for alle lærlinger

Han mener tiltak som er rettet mot de sårbare også vil ha en positiv effekt for alle lærlinger. Alle kan være sårbare i kortere eller lengre perioder av livet. Når en lærling er i en sårbar situasjon er det viktig at lærebedriften kan gjenkjenne en person med behov for ekstra støtte, vise forståelse og igangsette egnede tiltak, ifølge Gudmestad.

Mann med talekort på scene. - Klikk for stort bildeSpesialrådgiver i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Odd Tore Gudmestad, mener tiltak som er rettet mot de sårbare også vil ha en positiv effekt for alle lærlinger. Maren Ege Tjoflåt

Første interaksjon er viktig

– Hvem er lærlinger med sårbarheter? Vi må lære å identifisere dem. Jeg tror og vet at hvis vi tar inn disse synspunktene tror jeg færre vil droppe ut, sier foredragsholder fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, Liv Jorunn Byrkjedal-Sørby.

Sammen med Pål Roland underviste de lærebedriftene i hvordan de skal gjøre lærlingene tryggere, samt få mer kunnskap om hva som fremmer god læring. Her trakk de blant annet frem hvor viktig den første interaksjonen er for relasjonen videre.

– Vi har lært viktigheten av oppmerksomhet og positiviteten rundt første møte. Dette gjelder ikke bare de sårbare, men dette er også gode teknikker å ha med seg i møte med alle relasjoner, sier daglig leder for Bristow Norway, Jøel Moi, som også deltar på kurset for veiledning av sårbare lærlinger.

Nyttig med gode nettverk

Mann sitter på stol. - Klikk for stort bildeDaglig leder for Bristow Norway, Jøel Moi, deltok på kurs for veiledning av sårbare lærlinger. Maren Ege Tjoflåt

Moi synes det er positivt å ha en arena til å treffe andre lærebedrifter i samme situasjon og kunne dele erfaringer på tvers. Han har jobbet som faglig leder siden 2007, og det har aldri vært så mange arenaer som nå.

– Det er nyttig å lære og bli inspirert av hverandre. Jeg tror alle går ut av dette kurset og har fått med seg mange gode råd, sier Moi.

Tverrfaglig samarbeid

Kurset er en av flere HFY-samlinger. HFY står for Helhetlig fag- og yrkesopplæring og er fylkeskommunens arena for dialog og kompetanseutvikling på tvers av opplæring i skole, opplæring i bedrift og prøvenemnd.

– Opplæringskontorer og bedrifter som deltar her i dag viser at de er villige til å gi en ekstra innsats for sine lærlinger, sier rådgiver i opplæringsavdelingen, Mattias Godeseth.

Mann med mikrofon på scene - Klikk for stort bildeRådgiver i opplæringsavdelingen, Mattias Godeseth, arrangerer flere HFY-kurs og samlinger. Maren Ege Tjoflåt

Ansetter læreplasskoordinatorer

Fylkeskommunen gir også midler til yrkesfaglige skoler, slik at de kan ansette egen læreplasskoordinator. Denne personen jobber med å kartlegge sårbare elever og planlegge gode overganger til opplæring i bedrift.

– I denne overgangen finnes det gode muligheter til å bidra til trygghet, og hjelpe elever og bedrifter med å etablere en god relasjon i starten av læreforholdet, sier Godeseth.