Samarbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Usikre tider fører til en oppblomstring av farlige konspirasjonsteorier. I Rogaland jobber fylkeskommunen sammen med flere samfunnsaktører for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i regionen.

Personer som går med faner og mikrofon i et demonstrasjonstog. - Klikk for stort bildeHvordan skiller man dem som leker med ideen? Til de som faktisk vil ha samfunnsendring ved bruk av vold? Det var et av temaene under årets SAMVER-konferanse. Illustrasjonsbilde

– Det er en viktig samfunnsoppgave hvor alle sektorer har et ansvar. Radikalisering er ikke noe nytt, men det har dukket opp nye fenomener på nye arenaer. For å være tidlig ute med på å oppdage disse, er det viktig å bruke samarbeidet på tvers, sier rådgiver i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Rogaland fylkeskommune, Brit Gording. 

Tre damer som står foran en scene. - Klikk for stort bildeRådgiver i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Rogaland fylkeskommune, Brit Gording, sammen med Unni Sjølyst-Kverneland i Stavanger kommune og Ellen Heggli Snilsberg i Sør-Vest politidistrikt.

Tett samarbeid i regionen 

Rogaland fylkeskommune er med i SAMVER (samordningsgruppe mot voldelig ekstremisme i regionen). Gruppen ble opprettet i 2015 og består av PST (politiets sikkerhetstjeneste), Sør-vest politidistrikt, Kriminalomsorgen region Sørvest, RVTS-Vest, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola, Rennesøy, Randaberg, Hå og Time. 

– Vi jobber tett og diskuterer saker som også er på individnivå. Det er nyttig å ha tilgang på de riktige ressursene, enten det gjelder hjelp eller forebygging, sier leder for PST Sør-Vest og medlem i SAMVER, Stig Ledaal. 

Ekstremistiske miljøer 

SAMVER jobber med personer som vekker bekymring knyttet til å være i radikaliseringsprosesser, personer med kjent tilknytning til ekstremistiske miljø, personer som søker hjelp til å forlate disse miljøene, samt returnerte fra irregulær krigføring i konfliktområder og barn/pårørende av fremmedkrigere. 

– Når noen snakker om andre mennesker, uten verken menneskelig verdi eller livets rett, påvirker det voldsterskelen og gjør noe med forståelse om hvordan vi forholder oss til hverandre. I dette landskapet jobber PST med å forebygge og forhindre vold, sa Caroline Cecilie Iwarsson i PST, under årets SAMVER-konferanse. 

Dame som står på en scene. - Klikk for stort bildeProfessor på UiS, Sissel Haugdal Jore, snakket om internasjonale trender og trusler mot demokratiet.

Samfunnsendring ved bruk av vold 

Årets konferanse ble arrangert 31. mars med 200 spesielt inviterte deltakere fra politiet, beredskap, statsforvaltning, helse og opplæring. I 2023 var konferansens tema «Konspirasjonsteorier og trusler mot demokratiet». På programmet sto blant annet FBI (Federal Bureau of Investigation), programleder Thomas Seltzer, PST og Sissel Haugdal Jore (professor i samfunnssikkerhet og risikostyring ved Universitet i Stavanger). 

– Hvordan skiller man dem som leker med ideen? Til de som faktisk vil ha samfunnsendring ved bruk av vold? Det er vanskeligere å sortere ut hvem vi skal rette forebyggingsarbeidet mot, når enkeltpersoner handler på vegne av en gruppe på nett, sa professor på UiS, Sissel  Haugdal Jore under konferansen. 

Tolker tegn og symboler 

Utfordringen med å kartlegge hvem man skal drive forebygging mot var et gjennomgående tema for konferansen. Et eksempel er tegn og symboler som kan dukke opp på andre arenaer enn tidligere. Desto viktigere å lære å tyde dem. 

– Vi ser ikke mer enn vi kan tolke. Derfor er det viktig å lære skolene hvilke symboler og tegn de skal se etter, forklarer Gording. 

(Artikkelen fortsetter under bilde)

Datamaskin, tastatur og datamus i et mørkt rom. - Klikk for stort bildeDet er vanskeligere å sortere ut hvem vi skal rette forebyggingsarbeidet mot, når enkeltpersoner handler på vegne av en gruppe på nett, sa professor på UiS, Sissel Haugdal Jore under konferansen. Illustrasjonsbilde

Møte med Ekstremismekommisjon 

I disse dager arbeider ekstremismekommisjonen med nye anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. De skal innen året komme med en rapport og forslag om nye tiltak. I denne anledning ble SAMVER invitert til et eget møte for å gi sine innspill. 

– Vi ble vi veldig glad for invitasjonen. Det er kjekt at de har lagt merke til arbeidet i regionen. I møtet fikk vi komme med synspunkter på utfordringer og forbedringer, sier PPT-rådgiver Brit Gording. 

En mann og en dame på en scene. - Klikk for stort bildeLeder for PST Sør-Vest og medlem i SAMVER, Stig Ledaal, og radikaliseringskoordinator i Sør-Vest politidistrikt, Ellen Heggli Snilsberg, snakket om samarbeidet i SAMVER.