Kunstgrasbanene blir mer miljøvennlige

Klikk for stort bilde Oppgraderer to kunstgrasbaner i tråd med nye krav som gjelder fra 1. juli.

Gummigranulat og plast fra kunstgrasbaner som forsvinner ut i naturen er et stort problem. Granulat på baner er en de største enkeltstående kildene til småplastforurensning. På en stor kunstgrasbane (70 ganger 100 meter) blir det brukt over 90 tonn granulat når banen blir bygd. I tillegg er det anbefalt å etterfylle tre til fem tonn i året.

To av tre baner Rogaland fylkeskommune eier, blir påvirket av endringene i forurensingsforskriften. Dette gjelder banen ved Randaberg videregående skole som bruker gummigranlat som fyllmateriale og banen ved Strand videregående skole som bruker termoplast som fyllmateriale.

Den nye forskriften har blant annet krav til tiltak som skal redusere utslipp og spredning av plastholdig, løst fyllmateriale som blir brukt på kunstgrasbaner.

Fylkestinget har vedtatt å oppgradere og sette opp barrierer på de to banene. Banedekket på innendørsbanen ved Strand videregående skole er moden for utskifting. Fylkestinget har bestemt at å bruke miljøvennlig fyllmateriale.

Til toppen