Hard konkurranse om plassene på idrettsfag

Idrettsfag, musikk, dans og drama og oljerelaterte yrkesfag er svært populære. Det viser ferske tall fra første inntak til videregående skoler.

Tre gutter tar rygghev i gymsal. Foto - Klikk for stort bilde

Det er hardere konkurranse om plassene på Vg1 idrettsfag sammenlignet med i fjor. Vg1 musikk, dans og drama krever som vanlig svært gode karakterer, og snittet øker litt fra fjoråret. Inntakskravene til typisk oljerelaterte yrkesfag på Vg2 øker kraftig fra i fjor, og krever nå mellom 45 og 50 karakterpoeng.

– At det ville bli tøffere å komme inn på idrettsfag og musikk, dans og drama kunne vi forutse allerede da søkertallene var klare i mars. Høye søkertall og muligheter for tilleggspoeng bidrar til å dra opp snittet ytterligere for disse to programområdene, sier Helge Eide, seksjonssjef for dimensjonering og inntak i Rogaland fylkeskommune.

Vg1 studiespesialisering har litt lavere inntakskrav ved flere skoler i Stavanger/Sandnes sammenlignet med i fjor. Det henger blant annet sammen med at kapasiteten er økt noe innenfor programområdet. Søkingen til yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg1 endret seg lite fra i fjor, og det gir inntakskrav på nivå med fjoråret.

Populære programområder på Vg2 og Vg3

Flere programområder på Vg2 elektro og datateknologi og Vg2 teknologi- og industrifag har høyere inntakskrav enn i fjor. Vi registrerer at typisk oljerelaterte yrkesfag som Vg2 brønnteknikk og Vg2 kjemiprosess- og laboratoriefag krever mellom 45 og 50 karakterpoeng. For å være sikret plass på Vg2 flyfag må snittet som vanlig være på rundt 50,0. Vg2 automatisering har bedre søkertall enn i fjor, og det presser snittet over 47 karakterpoeng ved flere skoler. For å få plass på det nyopprettede tilbudet Vg2 dronefag må man ha et karaktersnitt på 45,7.

Aller høyest karaktersnitt er det nok en gang Vg2 ambulansefag i Sauda som står for – her har siste inntatte utrolige 55 karakterpoeng. Dersom man vil bli hudpleier, er inngangsbilletten til Vg2 et karaktersnitt på 47,5 i første inntak.

Vg3 påbygg til generell studiekompetanse er som vanlig oversøkt ved alle skoler, og man må ha gode karakterer for å være sikret plass. Haugaland vgs og Strand vgs krever henholdsvis 47,1 og 45,0 karakterpoeng i 1. inntak.

De fleste får første ønske oppfylt

18 414 elever har fått tilbud i første inntak til videregående skole for skoleåret 23/24. Rundt 1 400 elever har fått tilbud etter fortrinn eller individuell behandling. 23 500 har søkt videregående opplæring i Rogaland, som er på nivå med fjoråret. Tallet inkluderer søkere til læreplass og søkere til private videregående skoler.

15 501 har fått tilbud på sitt første ønske, som tilsvarer 84,2 prosent av søkerne med tilbud om skoleplass. All erfaring tilsier at tallet vil stige til rundt 90 prosent når inntaket er ferdig senere i sommer. 1 621 har fått tilbud på ønske nummer to og 792 på ønske nummer tre. Noen søkere er strøket fra inntak, og det kan skyldes at:

  • de har søkt tilbud de ikke er kvalifisert for.
  • de har for mange strykkarakterer eller ikke vurdering i fag.
  • karakterene ikke var innsendt innen fristen 23. juni.

2 500 har læreplass som første ønske

2 500 har læreplass som første ønske, og tallet er omtrent uendret fra i fjor. De som ikke får læreplass innen 1. september, vil få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole som bygger på programområdet fra Vg2. Forutsetningen er at de har opplæringsrett og er kvalifiserte for å fortsette på neste nivå. Aktuelle kandidater blir kontaktet av seksjon opplæring i bedrift etter 1. september.

Ikke fått tilbud ennå?

1 110 søkere med opplæringsrett står på venteliste etter første inntak til alle sine ønsker. Disse fordeler seg slik:

  • 530 til Vg1
  • 350 til Vg2
  • 230 til Vg3

Søkere med opplæringsrett som står på venteliste til alle sine ønsker, vil få tilbud i andre inntak i slutten av juli og fram mot skolestart. Elever som bare har søkt Vg3 påbygg, og som ikke får tilbud om skoleplass, vil få tilbud innen det lærefaget/yrkesfaget de er kvalifisert for, eller om Vg3 fagopplæring i skole.

Programområder med mange søkere

Flere programområder har lange ventelister. Etter andre inntak i slutten av juli vil karakterkravet være litt lavere ved de fleste skoler.

Eksemplene under viser karakterpoeng for siste inntatte i første inntak:

Husk svarfristen 11. juli!

Tirsdag ettermiddag 4. juli fikk søkerne varsling på SMS om inntaket.

Alle må svare ved å logge seg på www.vigo.no med MinID.

Svarfristen er 11. juli kl. 23.59.

De som ikke svarer innen fristen, mister sitt tilbud om skoleplass. Nei-svar og mangel på svar frigjør plasser til andre inntak, som er i slutten av juli. Det er først da det skjer endringer i ventelistene.