Søknad om reklame langs vei

Du må søke om tillatelse fra fylkeskommunen for å sette opp reklame langs fylkesvei. For reklame langs riksvei må du kontakte Statens vegvesen. For reklame langs kommunal vei må du kontakte kommunen.

Slik søker du om tillatelse

Søk om reklame langs vei (PDF, 143 kB)

Send utfylt søknadsskjema til:

E-post: firmapost@rogfk.no
Merk!: Søknad om reklame langs vei

Retningslinjer

Det er ikke lov å sette opp reklame langs offentlig vei uten tillatelse.

Det er heller ikke lov å sette opp reklame eller andre innretninger i:

  • veibanen
  • veiskråninger
  • grøfter
  • fortau
  • gang- og sykkelveier
  • rabatter
  • rasteplasser
  • gangbruer
  • skiltutstyr og ulike veiinstallasjoner

Hvis det er snakk om reklame på bygningen der virksomheten blir drevet, og som kun viser firmanavn eller type virksomhet, trenger du ikke tillatelse fra fylkeskommunen.