Support og kontaktinformasjon

Dersom du får feil på PC eller Mac kjøpt på fylkeskommunens rammeavtale med Komplett, Atea (før 2021) eller Eplehuset må du kontakte leverandøren direkte.

Melde feil

PC

Kjøpt maskin fra og med skoleåret 2021-22

Kjøpt maskin før skoleåret 2021-22

  • Ring HP support 23 50 20 19, innvalg 3. Mandag-fredag 08.00-17.00 (unntatt offentlige helligdager).
  • Dersom behov for avklaringer eller kvittering, kontakt Atea kundestøtte og oppgi at det gjelder elev-PC i Rogaland. Kontakt Ateas kundestøtte

Mac

Ring Eplehuset 73 20 24 00 (sentralt kundesenter), eller send e-post til elevmac.rogaland@eplehuset.no. Se for øvrig Eplehusets serviceportal for Rogaland fylkeskommune. Lurer du på noe om forsikring? Velg Allrisk-forsikring fra hovedsida om tilbudet fra Eplehuset.

Lånemaskin

Reparasjonstiden skal normalt ikke overstige fem virkedager fra innmeldt skade til returnert maskin. Dersom reparasjonstiden går ut over dette plikter leverandør å holde tilsvarende lånemaskin.

Innsending og retur av maskin til reparasjon og lånemaskin er kostnadsfritt.

For avtale om lånemaskin, kontakt Komplett eller Eplehuset direkte.

Spørsmål om bestillingen eller utlevering av maskin

Komplett (Windows):

elevpc@komplettbedrift.no
Telefon: 33 00 51 30 (08.00-16-00)

Eplehuset (Mac):

elevmac.rogaland@eplehuset.no
Telefon: 73 20 24 00

Kun PC: Installere operativsystem (OS) etter diskbytte

Dersom disken i maskinen er byttet, må operativsystemet installeres på nytt.