Endring i lærebedrift

Vil dere melde om en endring i lærebedriften, eller søke om en ny godkjenning? Alle endringer i en lærebedrift må meldes til fylkeskommunen. 

Opplæringskontor melder på vegne av sine medlemsbedrifter. 

Søknad om ny godkjenning 

Bruk dette skjemaet for søknad om: 
- Ny selvstendig lærebedrift
- Ny medlemsbedrift i et opplæringskontor 
- Nytt lærefag - selvstendig lærebedrift
- Nytt lærefag - medlemsbedrift i et opplæringskontor

Søknad om nytt lærefag/ny medlemsbedrift 

 

Melding om endring i lærebedriften 

Bruk dette skjemaet for å melde om: 
- Endring av bedriftens kontaktinformasjon 
- Ny faglig leder 
- Konkurs eller fusjonering 

Melding om ny kontaktinfo/konkurs/fusjonering/ny faglig leder