Endring i lærebedrift

Vil dere melde om en endring i lærebedriften, eller søke om en ny godkjenning? Alle endringer i en lærebedrift må meldes til fylkeskommunen. 

Opplæringskontor melder på vegne av sine medlemsbedrifter. 

Søknad om ny godkjenning 

Bruk dette skjemaet for: 
- Søknad om godkjenning som ny lærebedrift
- Søknad om godkjenning i nytt lærefag

Søknad om ny lærebedrift/lærefag - Selvstendig lærebedrift

Bruk dette skjemaet for: 
- Ny medlemsbedrift i et opplæringskontor 
- Nytt lærefag - i en eksisterende medlemsbedrift i et opplæringskontor

Søknad om ny lærebedrift/lærefag - Opplæringskontor

 

Melding om endring av eksisterende lærebedrift

Bruk dette skjemaet for å melde om: 
- Endring av bedriftens kontaktinformasjon (endring av daglig leder, kontonummer, tilganger i vigobedrift, m.m.)
- Ny faglig leder 
- Konkurs, fusjonering eller fisjonering

Melding om ny kontaktinfo/konkurs/fusjonering/fisjonering/ny faglig leder