Hjelpemidler på eksamen

Innlogging til eksamen

Hjelpemidler

Maler

Last ned eksamensbesvarelsesmal, variant 1 (DOTX, 17 kB) 

Last ned eksamensbesvarelsesmal, variant 2 (DOTX, 18 kB)

(ved problemer, last ned filen fra høyreklikkmeny) 

Brukerveiledninger

  • Fjerne forfatternavn
  • Tastaturspråk
  • Stavekontrol
  • Lagre som PDF

Les brukerveiledninger 

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett. 

Nettressurser

Under eksamen er det nå mulig å bruke noen godkjente nettsider. For våren og høsten 2023 er det ressursene som vist under som er tilgjengelig. Hvis du lurer på noe rundt dette kan du ta kontakt med eksamensansvarlige på skolen din.

Sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram

Dette er et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt for hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelige for lokalt gitt skriftlig eksamen.

Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Felles nasjonale nettressurser
Nettressurs  URL
Adobe Help Center https://helpx.adobe.com
Amnesty International Norge https://amnesty.no
Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/ 
Axios https://www.axios.com
Baakoeh – sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/ 
Bane NOR – operativt regelverk https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR – teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  https://www.bufdir.no/ 
Bernt Aardal – valg og valgforskning i Norge https://aardal.info
Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/ 
Bokmålsordboka/Nynorskordboka  https://ordbokene.no
British Parliament https://www.parliament.uk
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/ 
CIA World Factbook https://cia.gov/the-world-factbook/countries/
Civita https://civita.no
Crisis Group https://www.crisisgroup.org
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) https://dfo.no
Distriktssenteret https://distriktssenteret.no
DNT – Den Norske Turistforening https://www.dnt.no
DSB https://www.dsb.no
Duden Wörterbuch – tysk ordbok https://www.duden.de/ 
Encyclopedia Britannica https://www.britannica.com
EU https://european-union.europa.eu/
Faktisk.no – faktasjekk av norske nyheter https://www.faktisk.no
FEK – De nasjonale forskningsetiske komiteene  https://www.forskningsetikk.no/ 
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/ 
FN-Sambandet https://www.fn.no/ 
Folk og forsvar https://folkogforsvar.no/
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/ 
Forskning.no  https://forskning.no/ 
Forsvarets forskningsinstitutt https://www.ffi.no
Freedom House https://freedomhouse.org
Geogebra https://geogebra.org 
Helfo https://www.helfo.no/ 
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/ 
Human-etisk forbund https://www.human.no
ICD-10 – klassifikasjon av sykdommer https://finnkode.ehelse.no/ 
Idunn https://www.idunn.no/ 
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/ 
IMO – International Maritime Organization https://imo.org/ 
Innovasjon Norge https://www.innovasjonnorge.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) https://www.imdi.no
Islex – islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/ 
Jotun https://www.jotun.com/no/decorative/datasheets
Kildekompasset https://kildekompasset.no/ 
KS https://www.ks.no
Kuvsje – sørsamiske læringsstier http://kuvsje.oahpa.no/ 
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/ 
Lavinia https://lavinia.no
Lavinia Wiki https://wiki.lavinia.no
Le Robert – fransk ordbok https://dictionnaire.lerobert.com/ 
Leseverktøy https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/ 
LEXIN – ordbok for flere språk https://lexin.oslomet.no/  
Lovdata http://eksamen.lovdata.no/ 
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/ 
Mediebedriftenes landsforening https://www.mediebedriftene.no/ 
Medietilsynet https://medietilsynet.no/ 
Merriam Webster engelsk ordbok https://www.merriam-webster.com
Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/ 
Min stemme – Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/ 
NAOB – Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/ 
Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/ 
Nasjonale Turistveger https://www.nasjonaleturistveger.no
NATO https://nato.int
NDLA https://ndla.no/ 
NGU - Norges geologiske undersøkelse https://www.ngu.no/ 
NHI – Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/ 
NHO Reiseliv https://www.nhoreiseliv.no
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi https://www.nibio.no/ 
Nobelprisen https://www.nobelpeaceprize.org/
Nobels fredssenter https://www.nobelpeacecenter.org
NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser https://www.noklus.no/ 
Norgeshistorie https://norgeshistorie.no/
Norges Bank https://www.norges-bank.no/ 
Norges institusjon for menneskerettigheter https://nhri.no
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste 
Norges Nasjonalparker https://www.norgesnasjonalparker.no
Norsk Biografisk Leksikon https://nbl.snl.no
Norsk Institutt for naturforskning https://www.nina.no
Norsk Presseforbund https://presse.no/ 
Norsksidene https://norsksidene.no/web/ 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt https://www.nupi.no/ 
NRK Skole – Musikkparken https://www.nrk.no/skole/musikkparken/
NUPI skoleversjon https://www.nupi.no/skole
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat https://www.nve.no/ 
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) https://www.nho.no
Office of National Statistics UK https://www.ons.gov.uk
Olympiatoppen https://www.olympiatoppen.no/ 
Peace Research Institute Oslo https://www.prio.org
Pew Research Center https://www.pewresearch.org/ 
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/ 
Proff https://www.proff.no/ 
PST – Politiets sikkerhetstjeneste https://pst.no
Psykologtidsskriftet https://psykologtidsskriftet.no/ 
Purdue Owl https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/
Real Academia Española – spansk ordbok https://dle.rae.es/ 
Redd Barna https://www.reddbarna.no
Redd Barna Ungdom https://press.no
Regjeringen https://www.regjeringen.no/ 
Reiseliv https://reiseliv.portfolio.no/ 
Rovdata https://rovdata.no/ 
Rådet for psykisk helse https://psykiskhelse.no/
Samfunnsforskning https://www.samfunnsforskning.no
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/ 
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/ 
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/ 
Skriveverktøy https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Språkrådet https://www.sprakradet.no/ 
Statens vegvesen – yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport 
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/ 
Statsforvalteren https://www.statsforvalteren.no
Store norske leksikon https://snl.no/ 
Stortinget https://www.stortinget.no/ 
Søk og skriv https://sokogskriv.no/ 
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/ 
Tankesmien Agenda https://www.tankesmienagenda.no/
Tegnordboka  https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Trinket – programmeringsverktøy  https://trinket.io/ 
UiO forskningsarkiv https://www.duo.uio.no
UN https://www.un.org/en
UNESCO World Heritage Centre https://whc.unesco.org
UNICEF Norge https://www.unicef.no
Uppsala universitet – internasjonale konflikter https://ucdp.uu.se/
US Census https://census.gov
US Congress https://congress.gov
US Supreme Court https://www.supremecourt.gov
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/ 
YouGov https://yougov.co.uk
Valgdirektoratet https://www.valg.no
V-dem https://v-dem.net
Verbix – verbbøyning for flere språk https://verbix.com/ 
Verdens naturfond (WWF) https://www.wwf.no
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen 
Visit Norway (norsk) https://www.visitnorway.no
Visit Norway (engelsk) https://www.visitnorway.com
Viten - Naturfagsenteret https://www.viten.no/ 
Vox Publica https://voxpublica.no/ 
W3Schools - webutvikling https://www.w3schools.com/ 
White House https://whitehouse.gov
Wilhelmsen chemicals https://www.wilhelmsenchemicals.no/
WordReference – ordbok for flere språk https://www.wordreference.com/ 
Østlandsforskning https://www.ostforsk.no

Lisensbaserte nettressurser på fylkesnivå

Disse nettsidene vil være tilgjengelige under eksamen for kandidater i Rogaland fylkeskommune:

https://www.nlb.no

https://www.ordnett.no

https://online.clue.no/

Lingdys, Lingright og Lingpilot er tilgjengelige offline, og er dermed ikke på listen. 

Lisensbaserte nettressurser på skolenivå

Lisenser kjøpt inn på skolenivå, har de enkelte skolene ansvar for selv. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes ved særskilt tilrettelegging. Det er skolenes ansvar å kontrollere og forsikre seg om at samhandling og kommunikasjon ikke er mulig ved skolelokale ressurser.

Med forbehold om at nettstedet ikke åpner for samhandling og kommunikasjon, vil lisensbaserte læremidler på følgende nettsteder som er kjøpt inn på skolenivå være tilgjengelige under eksamen:

Nettsted

https://brettboka.no

https://www.cappelendammundervisning.no

https://eportal.fagbokforlaget.no

https://www.gyldendal.no

https://aunivers.no

https://www.smartbok.no

https://www.unibok.no

https://atekst.rogfk.no (Atekst)

https://campus.inkrement.no/

https://verkstedguiden.no/

https://www.pendel.no/

https://www.elevkanalen.no/hjem/scenetreff

https://school.eb.co.uk/

https://it-forlaget.no

Tekniske krav 

Les mer om hvilke krav det er til nettlesere.

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768

Les mer om hjelpemidler i retningslinjer til eksamen (pdf). (OBS Ikke tilgjengelig under eksamen)

Info og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet

Skriftlig eksamen videregående skole

Muntlig eksamen videregående skole

Her kan du finne eksamensdatoer