Hjelpemidler på eksamen

Innlogging til eksamen

Hjelpemidler

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett. 

Nettressurser

Under eksamen er det nå mulig å bruke noen godkjente nettsider. For våren og høsten 2022 er det ressursene som vist under som er tilgjengelig. Hvis du lurer på noe rundt dette kan du ta kontakt med eksamensansvarlige på skolen din.

Sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram

Dette er et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt for hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelige for lokalt gitt skriftlig eksamen.

Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Felles nasjonale nettressurser
Nettressurs  URL
Adobe Help Center https://helpx.adobe.com
Allkunne  https://www.allkunne.no/
Artsdatabanken https://www.artsdatabanken.no/ 
Baakoeh – sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/ 
Bane NOR – operativt regelverk https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR – teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  https://www.bufdir.no/ 
Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/ 
Bokmålsordboka/Nynorskordboka  https://ordbokene.no
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/ 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap https://www.dsb.no
Duden Wörterbuch – tysk ordbok https://www.duden.de/ 
FEK – De nasjonale forskningsetiske komiteene  https://www.forskningsetikk.no/ 
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/ 
FN-Sambandet https://www.fn.no/ 
Folk og forsvar https://folkogforsvar.no/
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/ 
Forskning.no  https://forskning.no/ 
Geogebra https://geogebra.org 
Helfo https://www.helfo.no/ 
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/ 
Idunn https://www.idunn.no/ 
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/ 
IMO – International Maritime Organization https://imo.org/ 
Islex – islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/ 
Kildekompasset https://kildekompasset.no/ 
Kuvsje – sørsamiske læringsstier http://kuvsje.oahpa.no/ 
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/ 
Le Robert – fransk ordbok https://dictionnaire.lerobert.com/ 
Leseverktøy https://leseverktoy.app.fagbokforlaget.no/ 
Lexico – engelsk/spansk ordbok. OBS. Virker ikke lenger https://www.lexico.com/
LEXIN – ordbok for flere språk https://lexin.oslomet.no/  
Lovdata http://eksamen.lovdata.no/ 
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/ 
Mediebedriftenes landsforening https://www.mediebedriftene.no/ 
Medietilsynet https://medietilsynet.no/ 
Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/ 
Min stemme – Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/ 
NAOB – Det norske akademis ordbok https://www.naob.no/ 
Nasjonalbiblioteket https://www.nb.no/ 
NDLA https://ndla.no/ 
NGU - Norges geologiske undersøkelse https://www.ngu.no/ 
NHI – Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/ 
NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi https://www.nibio.no/ 
NOKLUS – Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser https://www.noklus.no/ 
Norgeshistorie https://norgeshistorie.no/
Norges Bank https://www.norges-bank.no/ 
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste 
Norsk Presseforbund https://presse.no/ 
Norsksidene https://norsksidene.no/web/ 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt https://www.nupi.no/ 
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat https://www.nve.no/ 
Olympiatoppen https://www.olympiatoppen.no/ 
Pew Research Center https://www.pewresearch.org/ 
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/ 
Proff https://www.proff.no/ 
Psykologtidsskriftet https://psykologtidsskriftet.no/ 
Real Academia Española – spansk ordbok https://dle.rae.es/ 
Regjeringen https://www.regjeringen.no/ 
Reiseliv https://reiseliv.portfolio.no/ 
Rovdata https://rovdata.no/ 
Rådet for psykisk helse https://psykiskhelse.no/
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/ 
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/ 
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/ 
Skriveverktøy https://skriveverktoy.app.fagbokforlaget.no/
Språkrådet https://www.sprakradet.no/ 
Statens vegvesen – yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport 
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/ 
Store norske leksikon https://snl.no/ 
Stortinget https://www.stortinget.no/ 
Søk og skriv https://sokogskriv.no/ 
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/ 
Tegnordboka  https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Trinket – programmeringsverktøy  https://trinket.io/ 
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/ 
Verbix – verbbøyning for flere språk https://verbix.com/ 
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen 
Viten - Naturfagsenteret https://www.viten.no/ 
Vox Publica https://voxpublica.no/ 
W3Schools - webutvikling https://www.w3schools.com/ 
WordReference – ordbok for flere språk https://www.wordreference.com/ 

Lisensbaserte nettressurser på fylkesnivå

Disse nettsidene vil være tilgjengelige under eksamen for kandidater i Rogaland fylkeskommune:

https://www.nlb.no

Lingdys, Lingright og Lingpilot er tilgjengelige offline, og er dermed ikke på listen. 

Lisensbaserte nettressurser på skolenivå

Lisenser kjøpt inn på skolenivå, har de enkelte skolene ansvar for selv. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes ved særskilt tilrettelegging. Det er skolenes ansvar å kontrollere og forsikre seg om at samhandling og kommunikasjon ikke er mulig ved skolelokale ressurser.

Med forbehold om at nettstedet ikke åpner for samhandling og kommunikasjon, vil lisensbaserte læremidler på følgende nettsteder som er kjøpt inn på skolenivå være tilgjengelige under eksamen:

Nettsted

 https://www.ordnett.no

 https://brettboka.no

 https://www.cappelendammundervisning.no

 https://eportal.fagbokforlaget.no

 https://www.gyldendal.no

 http://www.lokus.no

 http://www.smartbok.no

 https://www.unibok.no

 https://atekst.rogfk.no (Atekst)

 https://campus.inkrement.no/

 https://verkstedguiden.no/

Tekniske krav 

Les mer om hvilke krav det er til nettlesere.

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768

Les mer om hjelpemidler i retningslinjer til eksamen (pdf). (OBS Ikke tilgjengelig under eksamen)

Info og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet

Skriftlig eksamen videregående skole

Muntlig eksamen videregående skole

Her kan du finne eksamensdatoer

Til toppen