Hjelpemidler på eksamen

Innlogging til eksamen

Hjelpemidler

Maler

Last ned eksamensbesvarelsesmal (DOTX, 17 kB) 

(ved problemer, last ned filen fra høyreklikkmeny) 

Brukerveiledninger

  • Fjerne forfatternavn
  • Tastaturspråk
  • Stavekontroll
  • Lagre som PDF

Les brukerveiledninger 

Skolen skal gi kandidatene en oversikt over de hjelpemidlene som er tillatt for det enkelte fag. Kandidatene er selv ansvarlige for å ta med hjelpemidlene. 

På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av internett. 

Nettressurser

Under eksamen er det nå mulig å bruke noen godkjente nettsider.  Hvis du lurer på noe rundt dette kan du ta kontakt med eksamensansvarlige på skolen din.

Sentralt gitt og lokalt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram

Dette er et sett nettressurser til sentralt gitt skriftlig eksamen i studieforberedende utdanningsprogram som er likt for hele landet. Disse nettressursene er også tilgjengelige for lokalt gitt skriftlig eksamen.

Nettstedene er sikret mot kommunikasjon og samhandling. Det kan føre til at det tar lenger tid enn normalt å laste ned enkelte sider.

Felles nasjonale nettressurser
Nettressurs  URL
Baakoeh – sørsamisk ordbok https://baakoeh.oahpa.no/ 
Bane NOR – operativt regelverk https://orv.banenor.no/orv/doku.php
Bane NOR – teknisk regelverk https://trv.banenor.no/wiki/Forside 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  https://www.bufdir.no/ 
Bioteknologirådet https://www.bioteknologiradet.no/ 
Bokmålsordboka/Nynorskordboka  https://ordbokene.no
Brønnøysundregistrene https://www.brreg.no/ 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) https://dfo.no
Distriktssenteret https://distriktssenteret.no
DSB https://www.dsb.no
Duden Wörterbuch – tysk ordbok https://www.duden.de/ 
Felleskatalogen/Veterinærkatalogen https://www.felleskatalogen.no/medisin/ 
Folkehelseinstituttet https://fhi.no/ 
Forskning.no  https://forskning.no/ 
Forsvarets forskningsinstitutt https://www.ffi.no
Geogebra https://geogebra.org 
Helsedirektoratet https://www.helsedirektoratet.no/ 
Ilmainen sanakirja – finsk ordbok https://ilmainensanakirja.fi/ 
Innovasjon Norge https://www.innovasjonnorge.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) https://www.imdi.no
Islex – islandsk ordbok https://islex.arnastofnun.is/ 
Kildekompasset https://kildekompasset.no/ 
Landbruksdirektoratet https://www.landbruksdirektoratet.no/ 
Le Robert – fransk ordbok https://dictionnaire.lerobert.com/ 
LEXIN – ordbok for flere språk https://lexin.oslomet.no/  
Lovdata http://eksamen.lovdata.no/ 
Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/ 
Merriam Webster engelsk ordbok https://www.merriam-webster.com
Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/ 
Min stemme – Eidsvoll 1814 https://www.minstemme.no/ 
NDLA (uten praterobot i Min NDLA under eksamen) https://ndla.no/ 
Nobels fredssenter https://www.nobelpeacecenter.org
Nordsamisk-norsk ordbok https://533.davvi.no/ordbok_samnor.php
Norges Lastebileierforbund – ordliste https://lastebil.no/Infobank/Faktabank/Ordliste 
NRK Skole – Musikkparken https://www.nrk.no/skole/musikkparken/
NUPI skoleversjon https://www.nupi.no/skole
NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat https://www.nve.no/ 
Power Thesaurus – engelsk ordbok https://www.powerthesaurus.org/ 
PST – Politiets sikkerhetstjeneste https://pst.no
Real Academia Española – spansk ordbok https://dle.rae.es/ 
Regjeringen https://www.regjeringen.no/ 
Sametinget https://sametinget.no/
Sanakirja – finsk ordbok https://www.sanakirja.org/ 
Sanit – nordsamisk ordbok https://sanit.oahpa.no/ 
Sjøfartsdirektoratet https://www.sdir.no/ 
Språkrådet https://www.sprakradet.no/ 
Statens vegvesen – yrkestransport https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport 
Statistisk sentralbyrå https://www.ssb.no/ 
Store norske leksikon https://snl.no/ 
Stortinget https://www.stortinget.no/ 
Tangorin – japansk ordbok https://tangorin.com/ 
Tegnordboka  https://www.minetegn.no/Tegnordbok-2016/
Trinket – programmeringsverktøy  https://trinket.io/ 
Utdanningsdirektoratet https://www.udir.no/ 
Valgdirektoratet https://www.valg.no
VigoIKS Eksamen https://www.vigoiks.no/eksamen 
Visit Norway (norsk) https://www.visitnorway.no
Visit Norway (engelsk) https://www.visitnorway.com
Viten - Naturfagsenteret https://www.viten.no/ 
W3Schools - webutvikling https://www.w3schools.com/ 
WordReference – ordbok for flere språk https://www.wordreference.com/ 

Lisensbaserte nettressurser på fylkesnivå

Disse nettsidene vil være tilgjengelige under eksamen for kandidater i Rogaland fylkeskommune:

https://www.nlb.no

https://www.ordnett.no

https://online.clue.no/

Lingdys, Lingright og Lingpilot er tilgjengelige offline, og er dermed ikke på listen. 

Lisensbaserte nettressurser på skolenivå

Lisenser kjøpt inn på skolenivå, har de enkelte skolene ansvar for selv. Det samme gjelder nettbaserte hjelpemidler som brukes ved særskilt tilrettelegging. Det er skolenes ansvar å kontrollere og forsikre seg om at samhandling og kommunikasjon ikke er mulig ved skolelokale ressurser.

Med forbehold om at nettstedet ikke åpner for samhandling og kommunikasjon, vil lisensbaserte læremidler på følgende nettsteder som er kjøpt inn på skolenivå være tilgjengelige under eksamen:

Nettsted

https://brettboka.no

https://www.cappelendammundervisning.no

https://eportal.fagbokforlaget.no

https://www.gyldendal.no

https://aunivers.no

https://www.smartbok.no

https://www.unibok.no

https://atekst.rogfk.no (Atekst)

https://campus.inkrement.no/

https://verkstedguiden.no/

https://www.pendel.no/

https://www.elevkanalen.no/hjem/scenetreff

https://school.eb.co.uk/

https://it-forlaget.no

Tekniske krav 

Les mer om hvilke krav det er til nettlesere.

Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768

Les mer om hjelpemidler i retningslinjer til eksamen (pdf). (OBS Ikke tilgjengelig under eksamen)

Info og retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet

Skriftlig eksamen videregående skole

Muntlig eksamen videregående skole

Her kan du finne eksamensdatoer