Erasmus +

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Rogaland fylkeskommune er akkreditert for studieforberedende og yrkesfag konsoritum, og som enkeltinstitusjon for voksenopplæringen.

Programmet Erasmus+ endrer seg fra hver programperiode, og for tiden er vi midt i perioden 2021-2027.  Den største nyheten for inneværende periode er akkrediteringssystemet. Når en skole/institusjon søker om å få prosjekter godkjent, vil eventuell akkreditering vare hele programperioden.

Rogaland fylkeskommune er akkreditert for studieforberedende og yrkesfag konsoritum, og som enkeltinstitusjon for voksenopplæringen. Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Om Erasmus+

Erasmus+ samler EUs tidligere programmer for utdanning, ungdom og idrett i ett integrert program. Sammenlignet med de foregående programmene har Erasmus+ en mer tverrsektoriell tilnærming på tvers av utdanningsnivå, men også mellom utdanning og andre sektorer. I Erasmus+ blir alle programaktivitetene organisert under tre hovedtiltak:

  • Mobilitet
  • Samarbeid
  • Policy

Erasmus+ er et EUprogram, men EØS land og noen andre land får kjøpe seg inn. Noen av satsingsområdene er innovasjon, entreprenørskap, digitalisering, IKT, demokratiutvikling og samfunnsutvikling. Mobilitetsprogrammet er for å gi elever og lærere muligheter til utveksling med skoler og institusjoner i andre land. Elever kan dra på gruppetur og/eller individuelle utvekslinger, lærere kan dra på kurs og/eller jobbskygging.

Målet for Rogaland fylkeskommune er at alle skoler skal være akkreditert som enkeltinstitusjon, slik at Erasmus+ kan brukes i kompetansehevingstiltak for både elever og lærere.

Internasjonal koordinator jobber aktivt med å bistå med søknadsskrivingen og informasjonsarbeid opp mot alle skolene, og veileder skolene som ønsker gjennom hele prosessen fra søknaden påbegynnes til rapporten sendes inn. Etter at ny programperiode begynte i 2021 er nær 20 (av 25) skoler akkreditert.

Les mer informasjon om programmet Erasmus+