Erasmus +

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.  Noen av de mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+ er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.

Om Erasmus+

Erasmus+ samler EUs tidligere programmer for utdanning, ungdom og idrett i ett integrert program. Sammenlignet med de foregående programmene har Erasmus+ en mer tverrsektoriell tilnærming på tvers av utdanningsnivå, men også mellom utdanning og andre sektorer. I Erasmus+ blir alle programaktivitetene organisert under tre hovedtiltak:

  • Mobilitet
  • Samarbeid
  • Policy

I den nye programperioden som er 2021 – 2027 satser EU stort ved å mer enn doble Erasmus+ budsjettet. Inneværende periode er budsjettet på ca 12 millioner euro, i kommende periode vil budsjettet være på ca 36 millioner euro. Noen av satsingsområdene er innovasjon, entreprenørskap, digitalisering, utvekslinger som går over mer enn 2 uker, språk og kultur, og prosjekt innenfor ungdomsmedvirkning og demokratiutvikling.

I 2019 søkte 4 videregående skoler om midler gjennom Erasmus+. Opplæringsavdelingen håper at antallet skoler dobles ved neste søkerrunde, som er 1. februar 2020.

Hver skole har mulighet til å sende en søknad hver, men det kan være på vegne av mange fag. Det er mulig for lærere å søke om forberedende midler også. Slike søknader behandles etter hvert som de blir sendt inn, det tar ca 3 uker for å få tilbakemelding. Satsen for et forberedende besøk er kr 5000,- og en kan søke om å få innvilget for 2 personer per søknad.

Internasjonal koordinator kan inviteres inn for å bistå med søknadsskrivingen.  Det blir også organisert skrivesøknadskurs i desember 2019, for alle som ønsker det.

Mer informasjon om Erasmus finner du på diku.no

 

Til toppen