Regionalplan for inkluderende samfunn 2010-2014

Vedtatt i 2010. 

Planen tar for seg inkludering og diskriminering knyttet til fire felt:

  • etnisk bakgrunn
  • høy alder
  • seksuell orientering
  • funksjonshemming

For hvert av de fire feltene settes fokus på inkludering i utdanningssystemet, arbeidslivet, offentlige tjenester, fritids- og kulturaktiviteter og det politiske liv. Menneskerettigheter, diskrimineringsvern og folkehelse danner viktige ledelinjer.

Samarbeid er viktig 

Planen er blitt til i samarbeid med berørte parter. Det fokuseres på hvordan utfordringene kan løses med bidrag fra ulike samfunnsaktører som fylkeskommune, kommune, stat, næringsliv og frivillig sektor.

Dette er en strategisk plan med en handlingsdel. En vesentlig del av strategiene og handlingspunktene involverer kun fylkeskommunen. Likevel gjenspeiler planen at mye av fylkeskommunens virksomhet skjer i samspill med andre aktører, både offentlig, privat og frivillig sektor.

Dokumenter

Regionalplan for et inkluderende samfunn 2010-2014 (PDF, 782 kB)