Den kulturelle spaserstokken i Rogaland

Den kulturelle spaserstokken i Rogaland skal bidra til økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt med mangfoldige sjanger og uttrykk. 

Søknadsfrist: 15. desember hvert år

Søknadsskjemaet blir gjort tilgjengelig rundt en måned før søknadsfristen.

Formål

Målet for Den kulturelle spaserstokken i Rogaland er å medvirke til at eldre i Rogaland skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet.

Hvem kan søke?

Kommuner i Rogaland.

Hva kan det gis tilskudd til?

Det kan gis tilskudd til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet som er rettet mot eldre. Målgruppen for kulturtilbudet er eldre over 70 år, som av en eller annen grunn ikke får nytte det generelle kulturtilbudet.

Retningslinjer for Den kulturelle spaserstokken (PDF, 17 kB)

Honorarsatser DKSS Rogaland

Honorarsatser for oppdragstakere (selvstendig næringsdrivende): kr 5620,-

Rapportering

Frist for rapportering: 1. februar.

Rapportskjema