Ung Kultur Møtes

Ungdomsfestival - Klikk for stort bildeUng Kultur Møtes (UKM)UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. Frist for påmelding er 1. desember hvert år.

Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen.

UKM er en av landets største offentlige satsninger på ungdomskultur, og har pågått siden 1985. UKM er ingen konkurranse. Juryens utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltakerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe ungdommer fra andre deler av landet. Noen får også mulighet til å representere UKM som ambassadører utenfor landets grenser.

UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet – lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement – åpent for all ungdom.
Det er en målsetting at UKMs visninger presenterer alle kulturelle ytringer og fanger opp nye strømninger i ungdomsmiljøene. Mangfold er UKMs eksistensgrunnlag. Derfor er UKM også en arena for ungdom som er interessert i:

  • sceneteknikk
  • journalistikk
  • foto 
  • videodokumentar
  • webdesign
  • arrangement og festivalplanlegging

Rogaland fylkeskommunes oppgave

Fylkeskommunen har ansvar for UKM på regionalt plan. Det praktiske gjennomføringsansvaret forvaltes på ulike måter.

Fylkeskontakten er ansvarlig for nettverket i sitt fylke, og sørger for at lokale arrangører får den informasjon og det materiellet de trenger for å avvikle mønstringer. Fylkeskontakten er også ansvarlig for å gjennomføre fylkesmønstringen.

Frist for påmelding er 1. desember

Lokale mønstringer arrangeres i Rogaland hvert år i januar/februar.
Fylkesmønstringen i Rogaland skjer hvert år i mars/april.
Landsmønstringen arrangeres i juni.

UKM hovedside