Kulturhistorisk landskap ved Kaurebu

Landskapet rundt dagsturhyttene rommer mye kulturhistorie som gjør hver hytte og turen dit unik. Kaurebu ligger i et kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse.    

 Om dagsturhyttene

Kart over området ved Kaurebu. Kart - Klikk for stort bildeTurstien er merket med rød stiplet linje og kulturminner og dagsturhytta med nummer. (1-5) er grav og rydningsrøyser. (6) dagsturhytta Kaurebu. (7) er et felt med kullgroper.

Kulturlandskapet Ørsdalen-Kvitlen, strekker seg fra Holmen og Odland til fylkesgrensa mot Agder. Helt fra jernalder har det vært gårdsdrift i de bratte fjellsidene og på de fruktbare elveslettene. Gårdene i bunn av dalføret, er omgitt av grøderike marker, steingarder og store gravfelt med rikholdig og sammensatt kulturhistorie.  

Arkeologiske funn. Foto - Klikk for stort bildeDisse flotte spennene ble funnet i gravrøyser på Holmen. Anette Græsli Øvrelid, Arkeologisk Museum, UiS

En rekke gravrøyser

I jernalderen gravla man sine døde i nærheten av hjemgården, men også langs ferdselsveiene. Ørsdalsvatnet var innfallsporten mot øst og langs stien mellom Holmen og Kaurebu kan du se en rekke gravrøyser og rydningsrøyser.  

I Holmen er det gjort rike gravfunn, i tillegg til kokegroper og hustufter. 

Arkeologiske funn. Foto - Klikk for stort bildeLeirkar fra gravrøysene i Holmen. Anette Græsli Øvrelid, Arkeologisk Museum, UiS

Gravenes plassering i landskapet skulle vitne om ættens makt og forfedrenes dype røtter på stedet. En kan se for seg at av røysene kan ha hatt stolper eller andre markeringer på overflaten som med tiden er blitt borte. Graven var ikke bare et hvilested for den døde, men også en hilsen til naboer og ferdefolk.  

Kullgroper

I landskapet finner vi også spor som viser at ressurser i utmarka har vært viktig. Nedenfor dagsturhytta kan du se et helt felt med kullgroper der en har laget trekull før i tiden. Trekull ble både brukt som brensel og var viktig når en skulle utvinne og bearbeide jern. 

Rekonstruksjon av kullgropene ved Kaurebu. Illustrasjon - Klikk for stort bildeRekonstruksjon av kullgropene ved Kaurebu. Illustrasjon: Arkikon.

Gullpoteten

Bilde av gullring rundt potet. Foto - Klikk for stort bilde«Potetgull» Gullring på potet. Terje Tveit, Arkeologisk Museum, UiS

Det er fortsatt litt av en gåte når og hvordan denne gullringen endte sine dager dypt under jorden her i Holmen.  Ringen ble tilfeldigvis funnet da en tok opp potetene i 1995. Ringen er laget av forgylt sølv og slangeformen kan ligne på ringer fra romertid og folkevandringstid, men eksperter mener den også kan være laget i nyere tid. For å gjøre tolkingen av ringen enda mer komplisert, så ser prikkmønstret på ringen ut til å skrive navnet Mohamad på Arabisk.  

Mineralet i Ørsdalen

Tidlig på 1900-tallet fant en mineraler i Ørsdalen. Ved fjellet Gudlen ble det drevet gruvedrift på Wolframitt og Cheelitt til stålindustrien. Gruvene ligger ofte i stupbratt terreng, der de høyeste er 780 meter over havet. Gruveinngangene og slagghaugene ved fjellfoten er fortsatt synlige.  

Lenger øst i heia ligger fjellgården Kvitlen som har preget kulturlandskapet gjennom minst syv hundre år med gårdsdrift. Den gamle ferdsels- og driftevegen mellom Jæren og Skreå i Sirdal går innom flere fjellgårder. Nå er veien mange steder steinlagt, men på tur langs Ørsdalsvatnet og i heia, går du ofte på de samme stiene som jegere tråkket opp allerede i steinalderen.    

Fjellgården Kvitlen.  Foto - Klikk for stort bildeFjellgården Kvitlen. Øyvind Malmin

Bjørn i Bjerkreim

Visste du at den siste bjørnen i Bjerkreim ble skutt på Brunesfjellet ved Ørsdalsvatnet? Bjørnejakta gikk for seg i juni 1872 og det endte med at kronprins Oscar (senere kong Oscar II) noen uker senere fikk servert bjørnesteik fra Bjerkreim. 

nettsidene til Bjerkreim digitale bygdemuseum kan du lese hele historien om den siste bjørnejakten i Bjerkreim og mange andre spennende fortellinger.

Passasjerbåten MK Ørsdølen. Foto - Klikk for stort bildePassasjerbåten MK Ørsdølen gikk i rute på Ørsdalsvatnet helt frem til 1981. Den har kaiplass ved Odlandsstø rett over Ørsdalsvatnet fra Kaurebu. Terje Tveit Arkeologisk Museum, UiS

Del egne historier

Her kan du finne mer informasjon om kulturlandskapet rundt Kaurebu, og dele din kunnskap med andre:

Feltarkeologer i arbeid. Foto - Klikk for stort bildeArkeologiske undersøkelser langs stien til Kaurebu. Marianne Jansen