Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland er et rådgivende organ for Rogaland fylkeskommune i saker som angår likestilling og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Rådet skal bistå fylkeskommunen i saker hvor det er særlig påkrevet med kunnskap om funksjonshemmedes spesielle behov. Rådet skal bistå i tiltak for funksjonshemmede som en spesiell målgruppe, allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede.

Rådsleder Inghild Vanglo, Ap - Klikk for stort bilde

Inghild Vanglo (Ap)

Leder fylkesrådet for funksjonshemmede

E-post: Inghild.Vanglo@rogfk.no 

Mobil: 474 52 073

Folkevalgte representanter:

  1. Inghild Vanglo (Ap) (leder)
  2. Lisbeth von Erpecom Vikse (H)
  3. Solveig Ege Tengesdal (KrF)           

Representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner:

 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

  1. Torunn Haga, Norsk Revm.forbund
  2. Ulf Torkelsen
  3. Johnny Stangeland
  4. Atle Lunde, Norges Blindeforbund (nesteleder)        

Norges Handikapforbund /  SAFO samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

  1. Mette Meland Aske
  2. Arne Olav Hope
Til toppen