Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland er et rådgivende organ for Rogaland fylkeskommune i saker som angår likestilling og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Rådet skal bistå fylkeskommunen i saker hvor det er særlig påkrevet med kunnskap om funksjonshemmedes spesielle behov. Rådet skal bistå i tiltak for funksjonshemmede som en spesiell målgruppe, allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede.

Hanne Marte Vatnaland SP portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Hanne Marte Vatnaland (Sp)

leder fylkesrådet for funksjonshemmede

E-post: hanne.marte.vatnaland@rogfk.no

Mobil: 92 45 99 04

Atle Lunde

nestleder fylkesrådet for funksjonshemmede

E-post: atle.lunde@rogfk.no

Mobil: 95 75 75 08

Folkevalgte representanter:

  • Hanne Marte Vatnaland (Sp)
  • Else Rege Grannes (H)
  • Tom Landås (KrF)

Representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

  1. Atle Lunde
  2. Elisabeth Bjørheim Salte
  3. Margrete Dysjaland
  4. Jan Arne-Hagen         

Norges Handikapforbund / SAFO samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

  1. Peder Steinskog
  2. Gro Maren Skjæveland