Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

Utvalget er partsammensatt etter § 5-11 i kommuneloven. Fylkestinget velger fem medlemmer, og to medlemmer utpekes av de ansattes representanter.

De folkevalgte medlemmene av administrasjonsutvalg utgjør fylkeskommunens lønnsutvalg og avgjør fylkeskommunens lønnspolitikk.

Administrasjonsutvalget 2023 - 2027 består av:

Pål Morten Borgli (FrP)

leder 

E-post: pal.morten.borgli@rogfk.no

Mobil: 91 81 10 55

Frode Berge AP portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Frode Berge (Ap)

nestleder 

E-post: frode.berge@rogfk.no

Mobil: 41 47 66 39

Øvrige medlemmer:

Høyre (H)

Inger Merethe Bjerkreim

Venstre (V)

Kjartan Alexander Lunde

Senterpartiet (Sp)

Hanne Marte Vatnaland 

Ansattes representanter:

Fagforbundet

Torhild Østhus
E-post: torhild.osthus@rogfk.no
Telefon: 91 85 65 65

Utdanningsforbundet

Bjørn Brown
Epost: bjorn.brown@udf.no