Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg i personal- og organisasjonssaker.

Utvalget er partsammensatt etter §25 i kommuneloven. Fylkestinget velger fem medlemmer, og to medlemmer utpekes av de ansattes representanter.

De folkevalgte medlemmene av administrasjonsutvalget utgjør fylkeskommunens lønnsutvalg som har lønnsfastsettende myndighet.

Administrasjonsutvalget 2019 - 2023 består av:

 

Hanne Marte Vatnaland - Klikk for stort bilde

 

Hanne Marte Vatnaland (Sp)

Leder administrasjonsutvalget

E-post: hanne.marte.vatnaland@rogfk.no

Mobil: 92 45 99 04

 

Nestleder av administrasjonsutvalget Pål Morten Borgli, FrP - Klikk for stort bilde

Pål Morten Borgli (FrP)

Nestleder administrasjonsutvalget

E-post: pal.morten.borgli@rogfk.no

Mobil: 91 81 10 55

Øvrige medlemmer:

Arbeiderpartiet (Ap)

Siv-Len Strandskog 

Høyre (H)

Ole Ueland

Kristelig Folkeparti (KrF)

Reid Ivar Bjorland Dahl

Ansattes representanter:

Fagforbundet

Torhild Østhus
E-post: torhild.osthus@rogfk.no
Telefon: 91 85 65 65

Signe Sirevaag Thorsen (vara)
E-post: signe.sirevaag.thorsen@rogfk.no

Utdanningsforbundet

Bjørn Brown
Epost: bjorn.brown@udf.no

Åshild Knutzen (vara)
E-post: ashild.knutzen@utdanningsforbundet.no