Stab- og støtteavdelingar

Målsettinga er å levere gode og effektive administrative tenester. Vi har derfor kontinuerleg fokus på service, kvalitet og kompetanse innan:

  • Organisasjon- og digitaliseringsavdelinga
  • Kommunikasjonsavdelinga
  • Økonomiavdelinga
  • Bygg- og eiendomsavdelinga
  • Fylkesadvokaten
  • Utvalgssekretariatet