Voksenopplæring i Nettskolen

Videregående opplæring for voksne er et gratis tilbud for deg som er 25 år eller eldre, og som ikke har fullført videregående opplæring tidligere. Det er også for deg som har utdanning fra utlandet som ikke er godkjent som studie- eller yrkeskompetanse i Norge. Du kan søke om studiekompetanse, fag- eller svennebrev, eller yrkeskompetanse.

Fordel med å ta fagene på nett

Du vil sannsynligvis oppleve at fleksibiliteten og muligheten for å arbeide uavhengig av tid og sted er kanskje den største fordelen med å være nettelev.  Nettundervisning gir også en unik mulighet til å arbeide og lære i nettverk og utvikle kunnskap sammen med andre - selv om dette foregår på internettet.

Disse nettfagene tilbys for voksne på Nettskolen Rogaland

Slik foregår undervisningen 

Du blir elev ved voksenopplæringssenteret hos Stavanger offshore tekniske skole SOTS.

Les mer om opplæring for voksne hos SOTS.

På nettskolen vil det være møter på Teams. Dette er digitale møter, der lærer kan undervise, informere og organisere arbeidet i faget. Du vil få oppgaver av læreren som du jobber med på egen hånd hve uke.

For å gjennomføre nettskolen må du kunne jobbe selvstendig og strukturert. Du jobber stort sett alene, men i mange fag legger læreren også opp til at du skal samarbeide med andre elever via internett. I noen fag kan det  være gruppearbeid og gruppeinnleveringer.       

Slik gjennomføres vurderinger/prøver 

På nettskolen gjelder samme krav til vurderingssituasjoner og prøver som på vanlig skole. Med andre ord vil det være skriftlige prøver, muntlige prøver (på Teams), innleveringer og prosjektoppgaver. Dersom faget går over et helt år, vil du få en terminkarakter i januar.  

Varsel om IV ("ikke vurdering") i fag 

For å få standpunktkarakter i et fag, må du jobbe og være aktiv i faget. Du må levere oppgaver hver uke og delta på vurderinger, tester og prøver. Dersom du ikke deltar aktivt i faget , vil du få et skriftlig varsel om at du står i fare for å få "ikke vurdering" (IV). Da er det viktig å ta kontakt med læreren din med én gang for å avtale en mulig løsning på dette.  IV betyr at faget ikke er bestått.  

Slik gjennomføres eksamen 

Reglene for eksamen er de samme som på en vanlig skole, og gjennomføres på samme måte.  

 Les mer om eksamen og karakterer i Nettskolen.

Slik melder du deg på Nettskolen Rogaland 

Det er voksenopplæringen som melder deg på. Du må derfor først kontakte voksenopplæringen og søke om rett til voksenopplæring.  

Kontaktinformasjon til voksenopplæringen

Ta kontakt med din veileder.
Eller ta kontakt på:
E-post: voksen@rogfk.no
Telefon 51 51 66 00