Eksamen og karakterer

Reglene for eksamen er de samme som på en vanlig skole, og gjennomføres på samme måte.    

Slik foregår eksamen 

Nettfagene er med i eksamenstrekket på lik linje med andre fag. Det betyr at du kan bli trukket ut i fagene du tar på Nettskolen.

Les mer om hvordan eksamen foregår.

Karakterer

Du får standpunktkarakter i alle nettfagene.

Klage

Dersom du skal klage på standpunkt eller muntlig eksamen, må du sende denne til skolen du vanligvis tilhører. For voksne gjelder dette SOTS.

Les mer om hvordan du går fram når du skal klage på karakterer.

Vitnemål

Nettskolen utsteder ikke vitnemål. Kontakt skolen du vanligvis tilhører eller tilhørte. For voksne gjelder dette SOTS.