Læringsdialog i yrkesfaglig opplæring - Del 2 - HFY-workshop i Sandnes

Egenvurdering og vurdering av helhetlig kompetanse

Dato
8. mai 2024
Tid
8:30 - 12:30
Sted
Quality Hotel Residence, Sandnes

Velkommen til HFY-workshop nr. 2 om læringsdialog i yrkesfaglig opplæring!

Som deltaker i denne workshopen får du presentert spørsmål rundt egenvurdering og helhetlig vurdering av kompetanse.

Se program og meld deg på