Regionalt planforum

Møte er for inviterte deltakere

Dato
29. mai 2024
Tid
9:30 - 14:00
Sted
Fylkeshuset

Tidspunkt: 09.30- 11.30

Kommune: Sandnes

Behandles: Detaljregulering for gnr. 71 bnr. 2 og 3 - Lauvvikveien 271, Høle

Tidspunkt: 12.00- 14.00

Kommune: Vindafjord

Behandles: Detaljregulering for industri- og hamneområde på Dommersnes

Arrangør

Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen

Kontakt

Fay Veronika Kristensen