Påbygg for lærlinger

Tilbud om Vg4 påbygg parallelt med læretid

Rogaland fylkeskommune har vedtatt å starte opp et forsøk der du som går i lære og har startet læretiden i år, kan bli valgt ut til å ta påbygg parallelt med læretid. Forsøket er begrenset til 30 deltakere. Fylkeskommunen står for utvelgelsen av deltakerne i forsøket og utvelgelsen vil være basert på poengsum fra Vg2. I fjor var gjennomsnittskarakteren over 5 og det antas at snittet blir like høyt i år.

Nettskolen Rogaland er ansvarlig for opplæringen. Undervisning foregår via nettet. I naturfag kan det bli noen fagdager i løpet av året der du må møte fysisk. I de andre fagene kan det bli aktuelt med en eller to fagdager til i løpet av skoleåret.

For at det skal være enkelt å ta faget samtidig som du er i jobb, foregår undervisningen i liten grad i sanntid. Det legges opp til ukesoppdrag i undervisningen, og du får en oversikt over læreplanmål, lærestoff og læringsoppdrag du skal utføre. Dermed kan du velge når det passer å gjennomføre ukesoppdragene.

Forutsetninger og krav til utstyr – du må ha:

  • Egen datamaskin
  • Hodetelefoner med mikrofon
  • Tilfredsstillende internettilkobling
  • Grunnleggende ferdigheter knyttet til bruk av data og internett slik som å skrive en tekst i Word, lagring av filer, bruk av ordbøker og andre oppslagsverk på internett, mm.
  • Mer informasjon om Nettskolen Rogaland

De fire fagene i Vg4 påbygg tas over to år, med to fag hvert år.

  • Norsk (10t.) og naturfag (3t.)
  • Historie (5t.) og matematikk (5t.) 

Aktuelle kandidater vil få brev om deltakelse i forsøket. Om du får tilbud om påbygg Vg4 i dette forsøket bør du informere lærested/arbeidsgiver.

Dersom forsøket fortsetter, vil det bli oppstart oktober 2023 for nye deltakere. Nærmere informasjon om oppstart sendes til elever som tas inn.

Dersom du ikke får plass:
Om du ikke får plass i forsøket har du likevel mulighet til å ta påbygg Vg4. Gjeldende ordning med påbygg Vg4 er for dem som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. Alle med bestått fagopplæring har rett til et tilbud om påbygg Vg4. Vil bli