Slik er det å være nettelev

Som elev på Nettskolen i Rogaland får du hver uke et ukesoppdrag. Dette består av videoer du skal se, sider du skal lese og nettsteder du skal bruke, samt oppgaver du skal løse.

Den viktigste egenskapen for å lykkes som nettelev, er nok likevel at du er nysgjerrig på sammenhenger og at du:

 • Kan arbeide selvstendig og strukturert med fagene og sette av god tid til å jobbe med nettfaget
 • Har god digital kompetanse
 • Har tilgang på datautstyr, sørger for at det fungerer og sørger for tilstrekkelig nettkapasitet under nettmøter
 • Bidrar til et godt læringsmiljø i nettklassen

Egenaktivitet i nettfagene

Du må:

 • Følge vedtatte planer for opplæring og evaluering og innrette deg etter nettlærerens opplegg.
 • Delta aktivt i de digitale arenaene i faget for et best mulig læringsutbytte.
 • Sette deg inn i nødvendige digitale verktøy og arbeidsmåter. Gi umiddelbart beskjed til lærer eller skole dersom utstyr, programmer eller nettbaserte ressurser ikke virker tilfredsstillende.

Gode arbeidsvaner

Du må:

 • Være tilgjengelig via Itslearning, Teams og andre avtalte medier fra skolestart og i løpet av hele skoleåret, og selv ta kontakt med nettlærer ved behov.
 • Være nøye med innlevering av obligatoriske oppgaver og besvare de ukentlige oppgavene, digitale tester/Quizer samt delta i læringsaktivitetene. I nettopplæring er dette ekstra viktig for å være sikker på at du får den opplæringen faget krever.
 • De planlagte læringsaktivitetene utgjør årstimetallet for faget i henhold til læreplanen. For voksne er det ikke et krav til et bestemt timetall, men voksne deltagere må også ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag.

Fraværsgrense

Fraværsregelen på 10 % er knyttet til 

 • din aktivitet i faget 
 • obligatoriske nettmøter
 • innleveringer av obligatoriske oppgaver gitt for uken / perioden
 • fysiske samlinger (gjelder for noen fag)

Evaluering og utvikling

Du må delta i evaluering av opplæringen og gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidsmåter, planer og bruk av digitale verktøy i opplæringen.

Datautstyr du MÅ ha

 • PC/Mac
 • Headset med mikrofon

Programvare

Som nettelev får du:

 • Microsoft 365-lisens 
 • Andre programmer/apper som er nødvendige i nettfagene