Slik finner du karakteren for nettfaget i Visma

Her er en veiledning og en liten videosnutt om hvordan du kan se karakteren din i nettfaget i VIS.

Slik finner du karakterene i nettfagene

Du vil ikke finne de publiserte halvårs- og standpunktkarakterene i nettfagene på samme sted i VIS som de øvrige karakterene dine, dvs. i menypunktet Elever-->Vurdering, når de er pålogget hovedskolen.

Du vil kun finne nettskolekarakterene i menypunktet Elever-->Historikk (fanen fag), eller ved å logge deg på sekundærskolen og se på Elever-->Vurdering der.

NB! Skolene kan ha ulike publiseringsfrister. Karakterene i nettfagene kan derfor bli synlig for elevene en annen dag enn karakterene fra hovedskolen.