Fagskolen Rogaland

Aktuelt

søk fagskolen
Husk søknadsfristen 15. April

Den 15. April er søknadsfristen for å søke Fagskolen Rogaland. Søking foregår elektronisk på www.vigo.no både for heltids- og deltidstilbud.