Studieverksted

Ønsker du hjelp og støtte til å gjennomføre de teoretiske program- og fellesfagene? Her kan vi hjelpe deg med å nå de målene du setter deg, og gi deg verktøy du trenger for å mestre studietiden og voksenlivet. 

Studieverkstedet jobber vi med studieteknikker, læringsstrategier, grunnleggende ferdigheter og vi følger deg tett opp i forhold til fellesfag og programfag, samt oppfølging i programfagene innen helse og oppvekstfag. Her er det også rom for kreativ utfoldelse, og vi er opptatt av å skape et godt sosialt fellesskap. Sammen kan vi lære mye av hverandre.