Kort om UngInvest

UngInvest er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert opplæringstilbud for ungdom i alderen 16-24 år.

Målet er å rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring, slik at flere ungdommer kvalifiserer seg og blir attraktive for fremtidens arbeidsliv. Gjennom samtaler med fokus på ungdommens styrker, bygges tillitsfulle relasjoner, der hver enkelt
ungdom får tatt i bruk sitt unike potensial. Dette bidrar til økt gjennomføring, økte læringsresultater og ungdommer som blir aktive samfunnsborgere med jobb og gode liv. Det er kontinuerlig inntak hele skoleåret, og det skal være mulig å få plass i løpet av få dager.

UngInvest sin visjon er:

Vi lærer sammen hver dag i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø, slik at alle ungdommene finner sin vei i utdanningssystemet

Maksimere læringsutbytte og øke gjennomføringen i videregående opplæring

UngInvest ønsker å bidra til at ungdommene får tro på seg selv og sine muligheter. Sammen med ungdommene skapes positive fremtidsbilder hvor de er i jobb, har egen inntekt, familie – et vanlig liv med så høy grad av moro og trivsel som mulig. Det legges
til rette for fleksible læringsløp, tilpasset ungdommenes ståsted og behov.

Vi samarbeider tett med videregående skoler, fagopplæringskontor og arbeidsliv, samt andre hjelpetjenester som PPT og Oppfølgingstjenesten. Koordinert innsats virker, særlig når den involverer ungdommer, foresatte og samarbeidspartnere på en ekte, offensiv og kjærlig måte med høye forventninger om hva vi kan få til.