Hvordan søke plass hos oss?

En søknad om plass hos oss må gjøres i samarbeid med oppfølgingstjenesten (OT). Se kontaktinfo nederst på siden.

Her finner du søknadsskjema: SØKNADSSKJEMA (DOCX, 43 kB)

UngInvest gir tilbud til ungdom som av ulike grunner ikke er i videregående opplæring, eller som er i ferd med å avslutte utdanningsløpet.

Ungdommene bruker ikke av retten til videregående opplæring, og kan bruke inntil ett år på UngInvest.

UngInvest samarbeider med ungdom som ønsker en ny retning i livet, og som er klare for å starte prosesser som bidrar til en positiv egenutvikling. 

 

Ungdommen kan søkes inn som

  • Kursdeltaker: Dette er ungdom som ikke er i et opplæringsforløp – dvs ungdom som ikke benytter seg av skoleretten.
  • Samarbeidselev: Dette er ungdom/elever som har hele eller deler av opplæringen på UngInvest for en periode, i samarbeid med VGS.

 

Kontakt OT-koordinator Stavanger

Kontakt OT-koordinator Haugalandet