Kollektivtilbud Rogaland

Kolumbus arbeider for å gi Rogaland et best mulig kollektivtilbud med buss og båt. Arbeidet gjør de på vegne av fylkeskommunen.

I Kolumbus jobber rundt 50 medarbeidere med å planlegge, administrere, markedsføre og informere om rutetilbudet. Utvikling av nye produkter som skal gjøre det attraktivt å reise kollektivt er en stor del av arbeidet.

Selve transporten med buss og båt er det forskjellige operatørselskap som gjør på kontrakt for Kolumbus.

I 2017 ble Kolumbus en mobilitetsleverandør. Det innebærer at Kolumbus fortsatt har ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland. I tillegg skal selskapet jobbe for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt slik at folk kommer seg fra a til å uten bruk av egen bil der det er forutsetninger for det. 

Båt

Det finnes et omfattende fylkeskommunalt båtrutetilbud i Rogaland. Båtrutene dekker behov for arbeidspendling, skoleskyss, fritidsreiser og godstransport. Spesielt skoleskyss, som er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen, er i flere områder avgjørende for det tilbudet som gis. Det finnes et rutetilbud med hurtigbåt fra Stavanger til en rekke steder i Ryfylke, Kvitsøy og Byøyene. I tillegg finnes det et rutetilbud mellom Haugesund og Røvær/Utsira.

Lokalbåtavgangene ivaretar, i tillegg til persontransport, behovet for godstransport til/fra steder i Ryfylke uten fastlandsforbindelse. Lokalbåtruten på Lysefjorden er i tillegg en attraktiv turistrute i sommerhalvåret.

Totalt tok 1,05 millioner båtpassasjerer hurtig- og lokalbåter i Rogaland i 2018. Det ble kjørt rundt 1,2 millioner rutekilometer. 

Ferje

Rutetilbudet med ferge består i dag av ett fylkeskommunalt ferjesamband:

  • Finnøysambandet

Staten eller private aktører har ansvaret for disse sambandene:

  • Mortavika – Arsvågen
  • Hjelmeland – Nesvik – Skipavik
  • Oanes - Lauvik
  • Mekjarvik-Kvitsøy 

Informasjon om kollektivtilbudet

Telefon kundesenter, Kolumbus: 51 92 52 00

Til toppen