Utbedring av to bruer på Ombo

Ved Hole og Savika er det i dag såkalte platebruer. Rogaland fylkeskommune skal erstatte disse med kulverter (betongrør) i løpet av vinteren og våren 2023. Målet er å gjøre bruene bedre, slik at vi fortsatt kan bruke veien som i dag.

Det blir både grave- og sprengningsarbeid ved Savika, og gravearbeid ved Hole. Vi må dessverre stenge veien mens arbeidet pågår. Vi stenger veien i så korte perioder som mulig, og kun ved én av bruene av gangen. Ved Hole blir veien stengt fram til midten av mars. Deretter stenger vi ved Savika fram til slutten av april. Omkjøring blir skiltet.

Du finner kontaktinformasjon nederst på siden. 

Sprengningsarbeid fredag 24. mars

Entreprenøren som jobber for oss med å utbedre brua ved Savika, kommer fredag til å sprenge ved brua. 

Det blir trolig tre salver. 

Vi beklager ulempene.

23.03.2023

Mandag 20. mars stenger vi veien ved Savika

Bildet viser Savika bru på Ombo. - Klikk for stort bildeMandag starter vi arbeidet ved Savika bru på Ombo.

Fylkeskommunen er godt i gang med arbeidet på Ombo, der vi skal oppgradere to bruer.

Vi jobber fremdeles ved Hole bru, men neste uke starter også arbeidet med brua i Savika. 

Mandag 20. mars klokka 9 stenger vi veien ved Savika. 

Omkjøring blir skiltet.

Sist uke åpnet vi for passering over Hole bru. 

Vi kommer til å jobbe ved Savika fram til slutten av april, men vi håper å åpne for passering før påske.

Bilde av Savika bru på Ombo, før utbedringsarbeidet har startet. - Klikk for stort bildeSavika bru på Ombo. Mandag blir veien stengt her. Da starter arbeidet med å utbedre brua.

 

16.03.2023

Hole bru er åpen for trafikk

Fra fredag 10. mars er Hole bru åpen for trafikk igjen. 

Det pågår fremdeles arbeid ved brua, men nå er det mulig for biler å passere. Når utbedringen er ferdig, skal Tverråna gå i et betongrør under veien.

Bilde av åpen vei over Hole bru på Ombo. - Klikk for stort bildeOmboveien er åpen igjen over Hole bru. Bildet viser røret som bekken under Hole bru skal gå gjennom. - Klikk for stort bildeVi jobber fremdeles med å utbedre Hole bru på Ombo, men fra 10. mars kan trafikken gå over brua igjen.

 

10.03.2023

Stenger veien ved Hole bru

Flyfoto mer markering ved Hole på Ombo. - Klikk for stort bildeVeien blir stengt ved Hole når bruen skal utbedres.

Mandag 20. februar blir veien stengt ved Hole bru. 

Vi skal erstatte brua med en kulvert (betongrør) for at den skal bli bedre, og kunne brukes som i dag.

Entreprenøren starter med å rydde skog og fortsetter med gravearbeid, og da må vi dessverre stenge veien.  Innløp og utløp ved kulvertene skal plastres med store steiner for å sikre mot erosjon.

Etter planen blir veien stengt til midten av mars. Omkjøring blir skiltet.

Kart som viser hvor omkjøringsskilt står på Ombo. - Klikk for stort bildeSkilt på disse stedene viser omkjøringen på Ombo.

 

16.02.2023
Til toppen