Gang- og sykkelveg og ny jernbanebru på fylkesvei 44, mellom Vassvik og Øvra Hellvigsvatnet.

Eigersund kommune har lagt forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn. Frist for å sende inn merknader er 15. desember.

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet planforslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg og ny jernbanebru på fylkesvei 44, mellom Vassvik og Øvra Hellvigsvatnet.

Planforslaget legger til rette for å utføre tiltak for å utbedre fylkesvei 44 på strekningen mellom Vassvik og Øvra Hellvigsvatnet, og etablere gang- og sykkelvei langs store deler av strekningen.

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på Veiledningstorget, Lerviksgården, Egersund, fram til 15. desmber 2022.

Du finner også alle relevante dokumenter her, på nettsiden til Eigersund kommune

Informasjonsmøte og åpne kontordager

Rogaland fylkeskommune, som har utarbeidet planforslaget, presenterer prosjektet på et offentlig informasjonsmøte.

  • Tid: 22. november 2022, fra klokka 18.00
  • Sted: klubbhuset på Brunnmyra (Hellvik IL)

Fylkeskommunen arrangerer også åpne kontordager i samme lokale:

  • 22. november, klokka 14.00–18.00
  • 23. november, klokka 14:0018.00

På åpne kontordager er det mulig å snakke med- og stille spørsmål til fylkeskommunens fagfolk i forbindelse med prosjektet.

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne prosjektleder Matthew Millington på e-post: matthew.millington@rogfk.no, eller på telefon, 90 59 99 29. Du kan også kontakte planleggingsleder Bettiina Lähteenkorva, på e-post: bettiina.lahteenkorva@asplanviak.no, eller på telefon 22 84 72 25. 

Uttalelser og merknader

Har du merknader til planforslaget, sender du dem til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, eller til post@eigersund.kommune.no innen 15. desember 2022. 

Til toppen